logo jongleren
Opinie

Bijna vakantie

Geplaatst op: 12 juli 2019

Bij het schrijven van deze column is het bijna tijd om weer een enerverend schooljaar afsluiten. Een mooi moment om de belangrijkste ontwikkelingen voor na de vakantie even de revue te laten passeren.

Door Peter Jonkers, directeur-bestuurder Primo Schiedam


Op dit moment worden de laatste formatieplekken ingevuld. Er zijn nog steeds vacatures… Het lerarentekort laat zich goed voelen. Primo heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om hierop ook voor de toekomst op te anticiperen. In augustus zijn er in totaal 19 zij-instromers werkzaam voor Primo. Twee ervan zijn afgelopen augustus gestart, vier in februari en de overige dertien starten in augustus. We zijn het enige schoolbestuur in deze regio die er zoveel heeft aangenomen. We proberen hen de eerste periode zoveel mogelijk in de luwte te houden en zullen goede begeleiding bieden. Iedere school heeft hiervoor per zij-instromer een dag extra formatie gekregen. Samen met de andere schoolbesturen in deze regio hebben we subsidie aangevraagd om de maatregelen die we ten behoeve van het lerarentekort nemen, voor een deel uit subsidie te kunnen financieren. In ons geval voor de begeleiding van de zij-instromers en onderzoek doen naar de inzet van zij-instromers.

Behalve zij-instromers zijn er ook onderwijsassistenten aangenomen, waarvan enkelen ook starten met de Pabo. Daarnaast oriënteren wij ons op de inzet van statushouders, die in hun eigen land voor de klas hebben gestaan.

De komende periode zal uitwijzen of deze maatregelen genoeg zijn om onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden. Na de zomervakantie zullen we met de scholen verder nadenken over en experimenteren met andere organisatievormen en zullen we de secundaire arbeidsvoorwaarden die we kunnen realiseren om het werken bij Primo leuk, uitdagend en stimulerend te houden, verbeteren!

De komende tijd zal iedere school zich bezighouden met schrijven van het schoolplan voor de komende vier jaar. Het beleidsplan van Primo ligt hier ten grondslag aan. Daarnaast gaan enkele scholen in samenwerking met scholen van andere besturen onder begeleiding van het CBE meewerken aan het maken van een curriculum. Dit project zal onder begeleiding van nationale als internationale wetenschappers worden vormgegeven. De kennis die dit Primo oplevert, zullen we verspreiden in de organisatie.

De Primo Academie zal een nieuwe impuls krijgen door na de herfstvakantie met de invoering van Skills Town te starten, een digitale leeromgeving dat al ons personeel de mogelijkheid biedt om online allerlei cursussen te volgen.

Het komend jaar zal Betty van Dam, directeur van De Violier zich bezighouden met het project Leuk Leren Lezen voor scholen van verschillende schoolbesturen en binnen Primo de laatste inzichten op het gebied van taal- en leesontwikkeling verspreiden en scholen deze zich eigen kunnen maken en met haar hulp implementeren.

Binnen de scholen zullen we de ontwikkeling van leerteams blijven stimuleren en waar nodig begeleiden en zal de werkwijze van de Directie Leer Kringen verder vorm en inhoud krijgen.

Met ons Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat past’ zullen we ons inzetten om onderwijs en zorg steeds beter met elkaar te verbinden. Wij hebben de ambitie uitgesproken om met deze regio inspiratieregio te worden. Wanneer we hiervoor worden geselecteerd, zal dat een nieuwe impuls geven aan de samenwerking binnen deze regio.

Ik zie ernaar uit om deel uit te mogen maken van bovenstaande ontwikkelingen. Ik voel mij vereerd te mogen samenwerken met de vele mensen binnen Primo en bij onze partnerorganisaties die zich elke dag weer inzetten om de praktijk beter te maken.

Maar nu eerst…. vakantie en rust…..de batterij opladen, zodat we deze uitdagingen in het nieuwe jaar met een leeg hoofd en hernieuwde energie kunnen oppakken! Wil je vlak voor de vakantie of tijdens de vakantie nog solliciteren op één van de vacatures? Dat kan… zie onze vacatures.

Ik wens jullie een goede vakantie toe en dank jullie voor jullie inzet dit jaar.