logo jongleren
Nieuws

Brede School Academie gestart!

Geplaatst op: 22 mei 2018

Op maandag 9 april is de Brede School Academie (BSA) gestart op de Singel 24 in Schiedam. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 komen hier twee middagen in de week naartoe. Wat houdt de BSA precies in? Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? En hoe wordt er op de BSA gewerkt? Op deze vragen zal ik hieronder antwoord geven.

door Annemarie Damshuiser, projectcoördinator BSA Schiedam


 

Bij de Brede School Academie (BSA) richten wij ons op talentvolle en gemotiveerde basisschoolleerlingen. Wij bieden hen de gelegenheid hun potentie waar te maken en wij bereiden ze voor op een succesvolle schoolloopbaan.

De BSA is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7, 8. De volgende basisscholen hebben leerlingen geselecteerd: De Singel, De Peperklip en de Kaleidoscoop. BSA-leerlingen doen het goed op school, maar zij slagen er nog niet in om hun leerpotentieel volledig te benutten. De oorzaak is meestal dat hun beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun intellectuele capaciteiten en hun ambitie.

De BSA biedt een intensief naschools programma, waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt de BSA hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.

 

BSA programma

Elke lesdag werken we met een vaste agenda. Dit zijn de onderdelen die aan bod komen:

Leestafel
Meteen bij binnenkomst kiezen de leerlingen een krant en gaan zij op zoek naar een geschikt “BSA artikel”. Na 15 minuten worden de artikelen in tweetallen besproken en daarna kiest de leerkracht een artikel dat klassikaal behandeld gaat worden. Het is belangrijk dat de leerkracht en de leerlingen elkaar vragen stellen die stimuleren om dieper op de materie in te gaan.
Leerlingen worden na afloop van de leestafel aangemoedigd om de krant mee naar huis te nemen zodat ze het artikel ook thuis kunnen bespreken.

 

Woordenschat – semantiseren
De leerkracht die de tekst voorbereidt, selecteert tien onbekende woorden. Dit zijn woorden die veel worden gebruikt en die kinderen nodig hebben om de inhoud van de leestekst goed te kunnen begrijpen. De leerkracht geeft een goede woordomschrijving. De woorden komen in het lokaal te hangen en het huiswerk sluit aan bij deze tien woorden. Na zes weken krijgen de leerlingen een woordenschattoets.

 

Leestekst
De BSA-leerkrachten stellen de tekst zelf samen. De basis voor deze tekst kan bijvoorbeeld een krantenartikel zijn. Vaak wordt er ook gekeken naar het onderwerp bij Nieuwsbegrip.
Bij het behandelen van de tekst is modelen heel belangrijk. De leerkracht vertelt wat er tijdens het leesproces in haar hoofd gebeurt: ze vertelt hoe zij het aanpakt om de tekst goed te begrijpen. Strategieën worden hardop voorgedaan.
De tekst wordt per alinea doorgenomen. Eén alinea wordt gemodeld, de overige worden zelfstandig gelezen en klassikaal besproken. Op het moment dat de leerlingen de tekst lezen, semantiseren zij de geselecteerde woorden.

 

Onderzoek
De tweede lesdag doen de leerlingen onderzoek naar aanleiding van de tekst/het onderwerp. Ze krijgen een onderzoeksformat uitgereikt met een aantal richtvragen. Dit zijn open vragen uit een van de hogere categorieën van de Taxonomie van Bloom. Er is voldoende keuze voor verschillende deelonderwerpen. Bij de richtvragen geven wij websites op.
De leerlingen werken in tweetallen aan het onderzoek, hiervoor hebben wij per tweetal een Chromebook tot onze beschikking.
Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht tips en feedback. Aan het einde van de les krijgen de kinderen de gelegenheid om over hun onderzoek te vertellen, door middel van een rondetafelgesprek of een presentatie.

Debat
Regelmatig gaan wij met elkaar in debat. Daarvoor gebruiken wij meestal het debatmodel ‘Lagerhuis’. Leerlingen aan de ene kant van de tafel zijn voor de stelling en de leerlingen aan de andere kant zijn tegen. Wie het woord wil, staat op. Spreken mag als de debatleider je het woord geeft.
De leerlingen krijgen eerst de tijd om te zoeken naar argumenten. Na de uitvoerige voorbereiding, kan er in debat worden gegaan.

 

Boekenclub
Op de BSA wordt het enthousiasme van de leerlingen voor lezen gewekt, leren ze meer over boeken en gaan ze met elkaar in gesprek over boeken. In deze gesprekken staat de leesbeleving centraal.

Wij willen graag dat de leerlingen meer lezen en bovenal dat ze gaan kiezen voor uitdagendere boeken en dat ze verschillende schrijvers en genres gaan uitproberen. In samenwerking met de bibliotheek zijn er 200 splinternieuwe boeken aangeschaft voor in de boekenkast!

 

Voortgangsrapportage
Aan het begin van het studiejaar vullen de leerlingen in aan welke leerpunten zij gaan werken.

Twee keer per jaar is er een moment waarop zij formeel verslag doen van hun ontwikkeling. Beide keren wordt er een feedbackverslag ingevuld door zowel de leerling als de leerkracht. De leerling reflecteert op de gestelde doelen. De leerkracht reflecteert op de onderdelen van de ‘Academische houding’ te weten: ambitie, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en lezen.
Op de BSA vindt er een voortgangsgesprek plaats met de leerling, ouders en de leerkracht. Hierna worden de formulieren opgestuurd naar de scholen en vindt er een gesprek plaats tussen de ib’er en de leerkracht.

 

Meer weten?
Mocht je na het lezen over BSA benieuwd zijn hoe het in de praktijk werkt, neem contact op als je een keer wilt komen kijken!

Annemarie Damshuiser
Projectcoördinator BSA Schiedam
a.damshuiser@primoschiedam.nl