logo jongleren
Artikel

De elite van Noord

Geplaatst op: 5 juli 2018

Wie zijn dat dan, de elite van Noord? Herkennen jullie ze op de foto? Wat doen ze daar? Zie ik één Schiedamse fusieschool in Noord? Zijn dit concurrenten van elkaar?

door Annemieke Jeene, directeur Loep


Dit zijn de directeuren van de scholen in Schiedam Noord. Wij ontmoeten elkaar vier keer per jaar en bespreken dan wat ons zoal bezighoudt op de scholen. Hoe leren wij van elkaar, waar lopen we tegenaan en hoe kunnen we onze samenwerking versterken? Wat ons bindt is goede zorg en goed onderwijs voor ieder kind uit Schiedam Noord. Ofwel: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’, aldus Arnout Jan van der Meer.

Dit is best een bijzonder initiatief, een interzuilair overleg. We bespreken waar de overeenkomsten zitten tussen de scholen. We maken van alles bespreekbaar en delen onze visie. Iedereen werkt vanuit zijn eigen stichting waar bepaalde afspraken en gewoontes zijn. We stellen kritische vragen met als uiteindelijk doel om te leren van elkaar. En zoals Hans Loendersloot opmerkt: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

 

Normjaartaak

We hebben gesproken over de normjaartaak. Hoe gaan de scholen daarmee om? Wat zijn de overeenkomsten en waarom organiseert de ene school dit op de ene wijze en de andere school op een andere wijze? Soms heeft dit te maken met afspraken binnen de stichting of eigen keuzes van de school.

Gelijke schooltijden

Een ander onderwerp dat we besproken hebben, is om met heel Schiedam Noord toe te werken naar gelijke schooltijden. Als alle kinderen op dezelfde tijd uit zijn, kan ook het verenigingsleven een andere insteek kiezen. Misschien komt er dan wel een veel sterker aanbod waar al onze kinderen van kunnen profiteren. Zover is het nog niet, maar wie weet worden er langzaamaan stappen gezet in deze richting.

Gezamenlijke aanpak zorgleerlingen

Een wijkgerichte aanpak voor zorgleerlingen is ook onderwerp van gesprek geweest. Hoe kunnen we de zorgleerlingen beter verdelen over de scholen en met elkaar het geld vanuit het samenwerkingsverband krijgen om dit te realiseren. Dit is een heel breed onderwerp dat niet direct geregeld kan worden, maar waar we wel een langetermijnvisie over kunnen ontwikkelen en kunnen bespreken wat mogelijkheden kunnen zijn. De reis naar Graz die een aantal collega’s hebben gemaakt, was zeer inspirerend.

Grenzenloos plein

De Violier en De Vlinder halen de hekken weg. Zo ontstaat er een prachtig natuurplein met verschillende compartimenten waar kinderen elkaar op een natuurlijke manier tegenkomen. In plaats van naast elkaar spelen, spelen deze kinderen met elkaar. Het plein is ontworpen door de kinderen van beide scholen en er is een gezamenlijke subsidie aangevraagd. ‘Een duidelijk voorbeeld van hoe je kunt samenwerken en dat grenzen slecht zijn’, zo geeft Betty van Dam aan.

Belang van kinderen centraal

Verder hebben we besproken wat we doen met kinderen die over willen stappen naar een andere school. Het is fijn om elkaar goed te kennen en te weten hoe we het belang van de kinderen centraal kunnen stellen. Waarom doen we dit met elkaar? ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’, zo meldt Marc de Lange.

Nieuwbouw in Noord

Als klapstuk krijgen basisschool El Furkan en Loep een prachtig nieuw gebouw. Twee aparte gebouwen, ontworpen door dezelfde architect. Uiteraard trekken de besturen hierin met elkaar op en zorgen we ervoor dat ook in Groenoord ouders kunnen kiezen voor de school die bij hen past.