logo jongleren
Artikel

De rol van ICC’er

Geplaatst op: 29 oktober 2018

In september is voor de vijfde maal een cursus interne cultuurcoördinator van start gegaan. Leerkrachten van scholen uit Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland verdiepen zich in het stroomlijnen van kunst- en cultuureducatie op school. Ze maken zich kennis eigen over de inhoud van cultuuronderwijs en schrijven een Cultuurplan voor de eigen school.

Door: Erik van Duijvenbode, Projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit, Mooi Werk


De cursus wordt georganiseerd in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, een project om scholen te begeleiden cultuuronderwijs een vaste plek te geven in het curriculum. Het is onderdeel van een landelijke regeling, omdat OC&W een aantal jaar geleden vaststelde, dat scholen te vaak hap-snap keuzes maken op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

In de ICC-cursus staan deelnemers stil bij de huidige invulling van cultuuronderwijs op hun school en kijken samen met directie en team naar de gewenste invulling. Een eerste stap daarbij is het formuleren van een visie op cultuuronderwijs, die aansluit op de algemene schoolvisie. Het is belangrijk om cultuuronderwijs in samenhang te zien met de andere schoolvakken. Op die manier is het niet iets dat op zichzelf staat, maar op een logische wijze bijdraagt aan het leren van de leerlingen.

Wat is eigenlijk het belang van goed doordacht cultuuronderwijs? Aan de ene kant is er de formele opdracht om invulling te geven aan de drie kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. In het kort komt dat neer op leerlingen te leren om zich uit te drukken in de kunsten, te leren reflecteren op kunst en cultuur en kennis laten maken met de culturele omgeving. Dat is misschien een stok achter de deur, maar wat zijn intrinsieke redenen om belang te hechten aan goed cultuuronderwijs? Cultuuronderwijs draagt bij aan een brede vorming van leerlingen. Het verbreedt de horizon van leerlingen door hen in aanraking te brengen met diverse kunstdisciplines en culturele uitingen. Reflectie op beleving van cultuuronderwijs draagt bij aan persoonsvorming, doordat leerlingen ontdekken dat ieder iets anders kan zien/beleven bij een kunstwerk. Kunsteducatie helpt leerlingen om zich op een positieve manier uit te drukken en uitdrukking te geven aan gevoel. Bij het maken van kunst en het kijken naar kunst wordt de verbeeldingskracht aangesproken. Leerlingen van nu zullen dit goed kunnen gebruiken in een toekomstig werkveld, waarvan we de meeste beroepen nu nog niet kennen. Zo ontstaat een indrukwekkend rijtje van persoonsvorming, expressieve vaardigheden en persoonsvorming.

Maar hoe maak je dat dan waar in de praktijk? De interne cultuurcoördinator schrijft een Cultuurplan voor de school, waarin naast de visie ook de route is uitgewerkt om die visie te realiseren. Aandachtspunt daarbij is de brede en de diepe leerlijn cultuuronderwijs. In de brede leerlijn is aandacht voor alle deelgebieden van cultuuronderwijs. De leerlingen van groep 1 tot en met 8 maken in de brede leerlijn kennis met de kunstdisciplines en de culturele instellingen. Dit draagt bij aan een brede vorming van leerlingen. Bij de diepe leerlijn wordt een discipline uitgediept door er wekelijks of om de week aandacht aan te besteden. Leerlingen kunnen zich bij deze aanpak echt bekwamen is een kunstdiscipline als dans, muziek, drama, beeldende vorming of fotografie.

Als het Cultuurplan er eenmaal is helpt de visie op cultuuronderwijs om het team gericht te houden op het gezamenlijke doel. Cultuuronderwijs is in tijd een relatief klein deel van de lespraktijk. Maar scholen die er structureel aandacht aan besteden zien veel positieve effecten: goede sfeer in de school, leerlingen die zich goed kunnen uitdrukken, ervaringgerichte lesinhoud van andere vakken kunnen aanbieden.

Met de huidige deelnemers aan de cursus is het doel van een opgeleide interne cultuurcoördinator en een Cultuurplan voor iedere basisschool weer een stap dichterbij. Op die manier zullen uiteindelijk alle leerlingen kunnen genieten van goed doordacht en zinvol cultuuronderwijs.