logo jongleren
Nieuws

Denk Tank Personeel

Geplaatst op: 29 januari 2019

Op dinsdag 15 januari kwam de Denk Tank bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over het lerarentekort. De Denk Tank deze keer bestond uit ouders, leerkrachten, directeuren en een lid van de RvT. Kenmerkend voor de Denk Tank sessies zijn het open karakter waarbij veel ruimte is om te brainstormen om uiteindelijk veel input te leveren aan de bestuurder. Deze sessie was niet anders.  

Door: Nichola Capel, redactie Primo


Het lerarentekort is een landelijk probleem en hoewel dit bij Primo nog meevalt wordt het zeker gemerkt. De invalpool is nagenoeg leeg en vacatures blijven langer openstaan. Onze collega besturen ondervinden dezelfde gevolgen en daarom is er afgesproken om aparte sessie te houden om op een later stadium de reacties met elkaar te delen.  

De basis van deze avond was gebaseerd op de beleidslijnen van de PO Raad rond het lerarentekort: 

  • Het beroep aantrekkelijk maken 
  • Open toegang tot het beroep
  • Innovatie in het onderwijs 

Reacties en ideeën hierop waren o.a.:  

‘Voor mij is er geen ander beroep, dit hoeft dus niet aantrekkelijker te worden, want ik wil niets anders doen dan voor de groep staan’.  

‘Het imago van de Pabo verhogen, nu nog regelmatig gezien als de knip- en plak academie of de Mickey Mouse club’.  

‘De reken- en taaltoets afschaffen zodat de Pabo toegankelijker wordt’ ( staat haaks op het imago van een HBO opleiding verhogen’). 

Deeldiploma’s in verschillende bouwen halen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw. 

Flexibele les/schooltijden, thuiswerken, lesgevende uren anders inrichten. 

Meer gebruik maken van niet-lesbevoegden; opvang, sport, kunst & cultuur.  

Grotere groepen als in een college setting lesgeven 

Secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken 

Successen vieren en uitdragen (storytelling) 

Hoe nu verder? De input van de avond wordt verder uitgewerkt door de bestuurder en zal worden gedeeld met de directeuren en later ook met de collega besturen. Het gesprek aangaan op deze manier is erg goed bevallen en zal zeker nogmaals herhaald worden.