logo jongleren
Artikel

Doe de BHV opfrisquiz

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Heerlijk zo’n herfstvakantie met prachtig weer! Even een weekje genieten van mijn eigen kind om na de vakantie weer fris te kunnen starten met de kinderen in de klas. Maar eerst nog studieweek. Mijn studieweek startte met de herhaling van BHV, onderdeel brand en ontruiming. ‘Ik heb hem toch vorig jaar al gehad; moet dat nu alweer?’ vroeg ik me af terwijl ik vanmorgen (heel vroeg!) mijn tanden stond te poetsen. En een paar maanden geleden was ook al de herhaling van EHBO. Twee keer een hele ochtend intensief aan de slag, maar niet voor mijn klas. Is dat echt nodig?

Door Bonnie Batenburg, leerkracht obs Het Windas


Een klein quizje

Heb jij dit jaar ook weer de BHV-herhaling en herken jij deze gedachte? Even een klein quizje dan maar (antwoorden staan onderaan).

1. In de stabiele zijligging controleer ik de ademhaling van het slachtoffer

A. Om de 30 Seconden
B. Om de 45 seconden
C. Om de 60 seconden
D. Alle antwoorden zijn fout

2. Wat doe je als eerste als je bij een slachtoffer aan komt?

A. 112 bellen
B. De ademhaling controleren
C. Het slachtoffer schudden en aanspreken
D. Letten op de veiligheid

3. Na het geven van borstcompressies geef je

A. 3 beademingen
B. 4 beademingen
C. 1 beademing
D. 2 beademingen


4. Bij een kind vanaf 9 jaar gebruik ik kinderplakkers bij gebruik van de AED

A. Juist
B. Onjuist

5. Brandklasse B geeft aan

A. Branden van vaste stoffen
B. Branden van vloeibare stoffen
C. Branden van gassen
D. Branden van vetten en oliën


6. Poederblussers kan je gebruiken voor

A. Branden van vaste stoffen
B. Branden van vloeibare stoffen
C. Branden van vetten en oliën
D. Alle soorten branden

Herhaling nodig?

En? Minder dan 4 vragen goed? Dan is die herhaling misschien toch wel handig. Dat het voor mij handig was om de herhaling brand en ontruiming te doen, merkte ik vandaag weer. Bij ons op school oefenen we regelmatig het ontruimingsplan met de kinderen. Nu met de Table Top oefening hebben we kritisch kunnen kijken naar het plan, onder toeziend oog van onze BHV-trainer Marcel van Halm. Dan komen we toch weer wat puntjes ter aanscherping tegen: wie is de BHV-coördinator op welke dagen en wat is het centrale punt waar de BHV-ers bij elkaar komen? Wie heeft op welke dagen geen klas (om BHV-er te kunnen zijn tijdens een ontruiming) en zijn deze collega’s BHV-gecertificeerd? Hoe communiceren de BHV-ers met elkaar tijdens een ontruiming? Hoe laat je zien dat een ruimte gecontroleerd is?

Verder zijn er speciale handelingen die tot de taken van een BHV-er behoren. Daarom is het goed om nog eens even echt te oefenen. Welke brandblusser gebruik je voor welke brand en hoe hanteer je hem? Vooral de CO2-blusser vind ik best een pittig ding.

Bij EHBO en reanimatie vind ik vooral het onderdeel reanimatie prettig om nog eens even door te nemen. Vanmorgen in de auto hoorde ik toevallig langskomen op het nieuws dat er wekelijks ruim driehonderd mensen buiten het ziekenhuis worden getroffen door een hartstilstand. Voor iemand die buiten het ziekenhuis een hartaanval krijgt en binnen zes minuten reanimatie krijgt, is de overlevingskans het grootst. Als de 6-minutenzone goed werkt, kunnen er jaarlijks zo’n 2.500 levens worden gered, aldus de Hartstichting. De overlevingskans na een hartstilstand is de laatste jaren gestegen. De kans was in de jaren negentig nog 9 procent, nu is dit gestegen naar bijna 25 procent.

Ook voor kinderen én ouders

De laatste paar jaar hebben de leerlingen van groep 8 bij ons op school ook een EHBO-cursus gekregen. Want zoals een leerling aangaf: “Het is goed als iemand op straat ligt en je weet hoe je iemand kunt helpen.” Handig hulpmiddel voor de lessen was het EHBO Jeugdboek. Aan het eind van de cursus kregen de leerlingen een certificaat. De leerkracht van groep 8 heeft, samen met Marcel van Halm en een paar vrijwilligers van de EHBO-vereniging, ook ouders de gelegenheid gegeven hun officiële reanimatiediploma te behalen. Ouders en kinderen reageerden hier heel enthousiast op.
Op de website van ‘Het Oranje Kruis’ zijn een aantal handige EHBO-tips te vinden, die gedownload kunnen worden en om eventueel in school op te hangen. Zie https://www.ehbo.nl/jeugd/

Ik kan helpen

Voor mij zit het er nu weer op; ik ben nu weer voor een jaar lang gecertificeerd BHV-er. Is het wettelijk verplicht om ieder jaar de herhaling te doen? Op internet zijn hier verschillende berichten over te vinden. Het NIBHV en de inspectie van SWZ adviseert een jaarlijkse herhaling in ieder geval wel. Eigenlijk vind ik het niet zo belangrijk of het wel of niet verplicht is… Een BHV’er moet zo goed mogelijk op zijn of haar taak voorbereid zijn. Goed opgeleid en goed geoefend dus. En die herhaling geeft mij nou net weer even die zekerheid, dat ik voorbereid ben op die taak, mocht het een keer nodig zijn… Ik kan helpen.

BHV bij Primo

De wet- en regelgeving geeft aan dat om de twee jaar 8 uur wordt besteed aan herhalingscursussen en oefeningen. De NIBHV (o.a. Oranje Kruis) heeft besloten om de BHV-certificaten een geldigheidsduur te geven van 1 jaar, om zo de scholing goed en effectief te laten verlopen. Stichting Primo heeft daarom besloten om jaarlijks de herhaling te laten plaatsvinden op de scholen, zodat wij niet alleen ruim voldoen aan de wetgeving, maar ook zorgen voor veilige scholen voor leerlingen en medewerkers.

Antwoorden quizje

C,D,D,B,B,D