logo jongleren
Nieuws

Eco-Schools

Geplaatst op: 14 september 2017

Duurzaamheid wordt een belangrijke pijler bij Primo. Wij starten daarom met het programma Eco-Schools. Ook de schoolgebouwen worden onder de loep genomen: Ieder gebouw krijgt een Energiescan. Daarna volgen activiteiten en maatregelen om het energieverbruik te verlagen.


Peter Jonkers: “Primo wil graag haar bijdrage leveren aan duurzaamheid. Dit begint bij bewustwording en het nemen van maatregelen, hoe klein ook. Vandaar dat duurzaamheid op alle niveaus wordt opgepakt. Samen gaan we ons gedrag veranderen. Bijna de helft van de basisschoolleerlingen in Schiedam zit op een Primoschool, dus we denken dat de impact groot zal zijn! Uiteindelijk willen we dat in 2020 het denken in duurzaamheid een vast en vanzelfsprekend onderdeel is van ons beleid en handelen. En dat alle leerlingen, leerkrachten, directies, beleidsmedewerkers en bestuur overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van een duurzame school.”

Alvast meer weten over Eco-Schools? Neem een kijkje op hun website: https://www.eco-schools.nl/

Op woensdag 30 augustus vond de feestelijke aftrap op de Montessori Schiedam plaats.