logo jongleren
Artikel

Een broeierige inspiratie-middag

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Op een woensdagmiddag in september 2017 liep een klein zaaltje in de bibliotheek Korenbeurs langzaam vol. Het was broeierig warm, de locatie was klein en er stonden te weinig tafels en te veel stoelen. Het was de tweede ‘inspiratiemiddag/talentenmiddag’ die Primo organiseerde. We hadden niet veel hoop op een volle bak in verband met het warme weer….

Door Betty van Dam, directeur obs De Violier


Broeierig, boeiend en inspirerend

Al in juni 2016 was een klein aantal leerkrachten uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het onderwijs in het algemeen en dat van Stichting Primo in het bijzonder. Het uitgangspunt was dat transformatie start vanuit inspirators, deskundigen, nieuwsgierigen, om-denkers, creatievelingen en dwarsliggers. Samen met hen wilde Primo op zoek gaan naar bouwstenen die bepalend zijn voor de transformatie van het negentiende-eeuwse schoolconcept naar een organisatiemodel dat aansluit bij de behoeften van een nieuwe eeuw, en bij de kansen die moderne technieken daarvoor bieden. Tijdens die eerste bijeenkomst hebben de aanwezigen het gedachtegoed van een aantal onderwijsvernieuwers onder de loep genomen, zoals Ken Robinson, Rene Kneyber en Jelmer Evers. De middag leverde een aantal bouwstenen en inzichten op die hun beslag kregen tijdens de Primo-dag waarop een aantal sprekers alle Primo-medewerkers uitdaagden om de vanzelfsprekendheden en routines waarin we soms vastzitten en die ons belemmeren weer eens van een andere kant te bekijken.

Op deze zesde september werd de talentenmiddag herhaald. We hoopten dat een grotere groep mensen die aan een of meer van bovenstaande kwalificaties voldoen aan de uitnodiging gehoor zouden geven. En inderdaad… het zaaltje liep voller en voller en men ging aan de slag.

Over wat inspireert, wat nodig is en wat belemmert

Men startte met het delen van inspiratiefactoren. De lijst werd lang en divers. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Uitdagingen van de moderne maatschappij en de drive om verschillen te overbruggen
 • Gretigheid van kinderen en blijheid van kinderen als ze iets leren of begrijpen
 • Visie, innovatie en nieuwe ideeën, vooruitstrevendheid
 • Gedrevenheid, energie en ontdekkingskracht
 • Humor, vieringen, muziek en vrolijkheid
 • Met collega’s kennis en ideeën uitwisselen
 • Specialiseren op een bepaald vakgebied

Wat de groep opviel is dat niemand warmloopt voor zaken waar we de meeste tijd aan kwijt zijn: administratie en planning.

Wat heb ik nodig?

Bij de vraag ‘Wat heb ik nodig?’ werden de volgende zaken genoemd:

 • Welbevinden en verbinding met collega’s, gezien worden
 • Verandering en nieuwe ideeën
 • Contact en reflectie, leren van fouten
 • Moed om te veranderen en los te laten, lef van het team
 • Vertrouwen in mijn/onze professionaliteit
 • Geld, tijd, vrijheid, vertrouwen en ruimte
 • Denktank
 • Kennis over onderzoek, evidence based
 • Positivisme en doen waarvan je gelukkig wordt
 • ‘Licht leren’

Opvallend is dat men verlangt naar ‘samen’ daar waar het beroep nu vaak een ‘alleen’-bezigheid is.

Waar willen we vanaf?

In de laatste ronde kon de groep aangeven waar ze vanaf zou willen. Dat deed de gemoederen oplaaien. Hieronder een samenvatting:

Prestatiedruk, afrekencultuur, methodeslavernij, administratiedruk, bureaucratie, eilandjes, onnodige lessen, cito, ongemotiveerd personeel, allemaal zelf het wiel uitvinden, van onszelf, vasthouden aan het bekende, inspectie, angst en onzekerheid!

Op de vraag ‘Waar komt de angst vandaan?’ antwoordden de aanwezigen:

 • Consequenties niet kunnen overzien
 • Te veel perfectionisme
 • Geen stip op de horizon

 

Tijd maken, desnoods met de botte bijl

Aan het eind van de middag, bij de evaluatie en bij de gezellige borrel, werden nog meer suggesties en wensen met elkaar gedeeld.

 • Het aanbod aan scholing vanuit het Onderwijs dat Past zou jaarlijks ingepland moeten worden. De kwaliteit is goed, de woensdagmiddagen zijn ingepland en het is fijn om met collega’s uit de eigen stichting in contact te komen om samen te leren.
 • We moeten tijd maken door zaken te schrappen, desnoods met de botte bijl, zodat er meer tijd komt voor professionalisering en intervisie met elkaar.
 • Aan de directeuren werd nog meegegeven: inzicht en expertise in de ontwikkeling op andere scholen.
 • De denktank, inspiratiemiddag of talentenmiddag, of hoe je het ook noemt, moet mede een soort marktplaats zijn voor kennis en ideeën van vraag en aanbod.

Het was dus een inspirerende middag in een klein benauwd zaaltje waar nauwelijks ramen open konden. Buiten was het broeierig, maar binnen broeide het nog meer. Het is fijn te weten dat er zoveel inspiratie, gedrevenheid en kennis binnen Primo aanwezig is. En dit was nog maar het topje van de ijsberg. Peter Jonkers, die er helaas niet bij kon zijn, heeft meteen een volgende bijeenkomst gepland. Op woensdag 1 november wordt de Denktank, zoals de bijeenkomst inmiddels wordt genoemd, weer uitgenodigd en wil Peter de beleidsvoornemens van 2018 spiegelen en zo veel mogelijk invulling geven op basis van de uitkomsten van deze inspirerende middag.

Wil je ook meedenken?

Meld je aan voor de volgende bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@primoschiedam.nl