logo jongleren
Artikel

Een mooi vak!

Geplaatst op: 16 mei 2019

Met een heerlijke meivakantie achter de rug begint nu de afronding richting de zomervakantie. Een periode waarin nog veel gaat gebeuren, afscheid nemen van de kinderen die je 8 jaar of langer onder je hoede hebt gehad als school, het met elkaar bedenken hoe de werkdrukmiddelen zullen worden ingezet, het werkverdelingsplan wordt gemaakt, de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar, aan de slag met het schoolplan. Waarbij vragen als  “wat willen we, waar gaan we naar toe, wat betekent dit en hoe gaan we dat bereiken?” aan de orde zullen komen.

Door Peter Jonkers, directeur-bestuurder Primo Schiedam 


Ook voor mij als bestuurder is dit altijd een boeiende periode. Op dit moment maak ik op verzoek van de GMR een rondje langs de scholen om het meerjarenbeleidsplan van Primo toe te lichten…. Zodat iedereen het grotere plaatje hoort… Het is mooi om de verschillende vertalingen naar de schoolplannen te zien, gericht op goed onderwijs voor alle kinderen! De gesprekken met jullie ervaar ik als inspirerend en regelmatig als een spiegel, die voor wordt gehouden. Er ontstaan weer nieuwe ideeën!

Met de directeuren hebben we tijdens onze tweedaagse gesproken over wat wij verstaan onder ‘goed onderwijs’: wat is onze visie op leren? Hoe gaan wij dit organiseren? Wat heeft de Dynamisch school ons gebracht? Het werd een mooie bijeenkomst waarbij de energie ging stromen en we besloten hebben te gaan werken met leerteams binnen de scholen en congruent hieraan bovenschools met Directie Leer Kringen (DLK’s). Dit, om te bewerkstelligen, dat Primo in de nabije toekomst één grote Professioneel Leergemeenschap wordt. Wil je hier meer over weten, lees dan vooral het artikel Leer Kracht.

We staan voor genoeg uitdagingen, zowel landelijk als regionaal, maar uit deze uitdagingen komen kansen en de samenwerking met onze partners en collega besturen wordt hierdoor meer versterkt. Ik denk dan aan het IHP (integraal huisvestingsplan), waarbij de schoolbesturen en de besturen van kinderopvangorganisaties in Schiedam met de gemeente kijken naar mogelijkheden en win-win situaties trachten te creëren. Doel is het maken van afspraken over de volgorde van nieuwbouw, vernieuwing en verduurzaming van schoolgebouwen en de omvang ervan.

De goede gesprekken in de pas gestarte intervisie met bestuurders om o.a. meer gezamenlijk oplossingen voor het lerarentekort te bespreken, waarbij er ruimte ontstaat voor gezamenlijke subsidie aanvragen, zoals we al hebben gezien in Digidoen (digitale geletterdheid) en Leuk, leren lezen (leesonderwijs) en de BSA (Brede School Academie) in Oost.

De ene keer lukt de samenwerking iets beter dan de andere keer en soms is het even zoeken naar de WIN-WIN. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ONS gaat lukken, want tenslotte willen wij allemaal één ding: Goed onderwijs voor alle kinderen. Op bestuursniveau is dit niet anders dan op onze scholen…. Alleen zien wij minder snel het resultaat van ons handelen. Het zijn vaak meer lange termijn aangelegenheden.

Ik kijk uit naar de laatste maanden en ben blij met zo’n mooi en afwisselend vak! Ik wens jullie ook een goede periode toe!