logo jongleren
Nieuws

Halen en brengen

Geplaatst op: 22 mei 2018

Een duik in het onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking tussen het basisonderwijs, kunstenaarschap en museum met Elsje Miedema van De Taaltuin, kunstenaar Wolf Brinkman en Liesbeth Slats van Stedelijk Museum Schiedam.

door Elsje Miedema, Wolf Brinkman en Liesbeth Slats


Waarom willen wij samenwerken?

Pas als je echt bij elkaar over de vloer komt, leer je elkaar kennen, toch? De geuren, de cultuur, de achterkamertjes. Wat voor jou normaal en eigen is, wordt door de ander als nieuw en inspirerend ervaren. Die andere blik laat je ook nadenken over je eigen rol, cultuur en kennis. Grappig genoeg zie je door de ogen van een ander ineens veel beter wat je zelf te bieden hebt. En daarmee wordt ook helder wat de ander bij jou haalt. Onze ‘huisbezoeken’ leverden een mooie stapeling van bouwstenen op: een altijd onderzoekende houding, kennis van curriculum en inbedding en een authentieke en rijke leeromgeving. Als nieuwgierige partners delen we onze perspectieven, bevragen we elkaar en staan we open voor elkaars input. De houding die je van een leerling verwacht moet je zelf ook laten zien.

 

Hoge doelen voor alle kinderen

Wil je morgen met je leerlingen goed scoren op de tafeltoets, dan zul je vandaag goed moeten oefenen. Maar wil je dat je leerlingen de school verlaten als kritische, zelfbewuste (individuen), dan is er meer nodig dan een aantal lessen kritisch denken. Door een beroep te doen op nieuwsgierigheid en het eigen kritisch denkvermogen van kinderen, help je hen in deze ontwikkeling.

In de lessen van Wolf leren kinderen al in de kleuterbouw dat er nooit één antwoord goed is. Je kunt iets namelijk altijd van een andere kant bekijken en als de meester ‘dom’ is, zijn de kinderen de ‘meesters’. Wat leerkrachten opvalt is dat alle niveaus worden bediend, ‘zwakke’ leerlingen komen vaak verrassend slim en met mooie opmerkingen en oplossingen naar voren. Wij vinden dit een voorbeeld van inclusief onderwijs.

Kijken naar kunst, elkaar verhalen vertellen en erover in gesprek gaan zijn niet vakspecifiek, maar beslaan al gauw het totale curriculum. Daarom ontwikkelen we samen onderwijsprogramma’s die naast taal en rekenvaardigheden ook levensvaardigheden ontwikkelen.

Op de studiedag ‘Samen durven delen doen’ van 7 maart 2018 hebben leerkrachten en schoolbestuurders zelf de museumles ‘cultuurbarbaren’ uit onze samenwerkingsdriehoek beleefd.

 

“De lessen en workshops die in het Stedelijk Museum Schiedam worden gegeven, beïnvloeden de creativiteit van kinderen, ontwikkelen hun talenten en helpen om hun kijk op de wereld verder te ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd om te laten zien waartoe ze, buiten ‘de gebaande onderwijspaden’, in staat zijn.”

 

Ron Wolgen, Onderwijs dat Past

Wil je zelf ook een leerkrachtsessie bijwonen?

Je bent elke eerste woensdag van de maand van harte welkom om aan te schuiven in Stedelijk Museum Schiedam. Kijk voor meer informatie op: http://stedelijkmuseumschiedam.nl/nl/onderwijs/onderwijs-2017-2018

 

Wil je meer weten over de programma’s die we samen ontwikkeld hebben?

Kijk voor meer informatie over de museumlessen Punten Pakken (groep 1-2) , Ruimtevaarders (groep 3-4), Stapelgek (groep 5-6) en Cultuurbarbaren (groep 7-8) op: www.stedelijkmuseumschiedam.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs-2017-18

 

Kinderen, leerkrachten, ouders en Wolf Brinkman onderzoeken ‘punten’ tijdens de museumles Punten Pakken in Stedelijk Museum Schiedam.