logo jongleren
Artikel

Ik luister!

Geplaatst op: 8 juli 2019

Ben jij leerkracht en heb jij je weleens afgevraagd wie bepaalt hoe jouw schoolgebouw eruitziet? Vraag je je als ouder af hoe jouw kind in de toekomst op school zit? Heb je misschien een passie voor duurzaamheid of techniek en heb je ideeën om dit meer terug te brengen in het onderwijs? Vraag je je als leerkracht af wat Primo doet om de werkdruk te verlagen? Of wil je als ouder weten wat wij met elkaar doen om zo min mogelijk klassen naar huis te sturen? Het zijn allemaal vragen waarover je mee kunt denken en waar je antwoorden op krijgt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Door de redactie


De GMR is geen saai orgaan. Met enthousiaste leerkrachten en ouders wordt constructief-kritisch meegedacht met de bestuurder. Ook worden hem uiteenlopende vragen gesteld. Er is ruimte voor verdieping, ideeën en humor.

In de nieuwe GMR-vorm waarmee we na de zomervakantie van start gaan, zullen we vier keer per jaar vergaderen. Dat is voor een deel plenair. Daarnaast zoeken we de inhoud op in verschillende werkgroepen, zoals Personeel, Huisvesting, Financiën, Onderwijs en Kwaliteit.

Jouw bijdrage wordt niet alleen gewaardeerd, er wordt ook echt naar je geluisterd. Voorbeeld van het afgelopen jaar is het voorstel van Coen, leerkracht van Het Windas, om de niet uitgekeerde stakingsgelden ten goede te laten komen aan de scholen. Zo kunnen de leerkrachten zelf kiezen hoe zij dit willen inzetten. Denk aan vakbladen of iets extra’s doen op een studiedag… Een blijk van waardering en een moment om gezien te worden. Inmiddels staan de bedragen op de rekening van de scholen.

Een andere vraag kwam van Eline van Het Startblok. Of Peter, bestuurder van Primo, niet een rondje langs de scholen kon maken om in gesprek te gaan over de visie en missie van Primo voor de komende vier jaar? Deze zijn vertaald in het beleidsplan, maar wat betekent dit nu voor de leerkracht? Ook dit is opgepakt, Peter heeft inmiddels de meeste teams bezocht.

Wil jij meedenken? Luisteren en gehoord worden?

Kom dan een keer aanschuiven. De GMR ontmoet je graag. Als je Nichola (n.capel@primoschiedam.nl) mailt dan vertelt zij je er meer over.

 

Ervaringen
Sergio Petri, ouder van Het Kleurrijk: “De GMR gaf mij als ouder de mogelijkheid om, behalve invloed uit te oefenen, ook een kijkje achter de schermen te nemen. Het vergrote mijn begrip voor de vele beslissingen die in het onderwijs genomen moeten worden. Ook geeft het inzicht hoe het onderwijs in de toekomst ontwikkelt.”

Eline Stijger, leerkracht van Het Startblok: “Het is mooi om te zien hoe de GMR zich ontwikkelt. Zo hebben wij ook een gesprek gevoerd met de inspectie over het onderwijs en sluit regelmatig een lid van de Raad van Toezicht aan. 

Coen Ronteltap, leerkracht van Het Windas: “Als leerkracht van Het Windas mogen we regelmatig meedenken over het reilen en zeilen op onze school. We doen namelijk een teamsport: lesgeven aan de groepen 1 t/m 8. Je bent hiervoor samen verantwoordelijk.
Verder zit ik samen met collega’s en ouders ook in de MR, daar komen zaken naar voren die ertoe doen voor mijn school. Maar buiten Het Windas is er natuurlijk ook Primo. De GMR is een uitstekende kans om dichtbij het vuur te zitten. Daar worden plannen gesmeed en word je nauw betrokken bij alle ideeën en andere zaken van Primo. Ook ontmoet je daar collega’s van andere scholen, waar je ervaringen mee uitwisselt, je leert met en van elkaar en door dit samenspel maak je elkaar beter!”