logo jongleren
Artikel

Inspectie: vriend of vijand?

Geplaatst op: 18 oktober 2018

In gesprek met Karlijn Kroon (directeur OBS Het Kleurrijk) en Jacob Mannessen (directeur SBO De Poldervaart)
Door Nichola Capel, office manager Primo Schiedam


Karlijn Kroon

Wanneer is de Inspectie langs geweest?
25 september 2018

Hoe heb je je voorbereid?
“De interne audit heeft ons zeker geholpen bij de voorbereiding. Door de gesprekken met de bestuurder kregen wij als team vertrouwen om van tevoren keuzes te maken wat wij wilden delen met de Inspectie.”

Waar kijkt de Inspectie denk je specifiek naar bij het SBO?
“Bij ons op school zijn de OPP’s (Ontwikkel Perspectief Plan) niet ingekeken en was er globaal aandacht voor onze zorgstructuur, waarbij vooral aandacht was voor de vraag of de leerkracht zicht heeft op zijn zorgleerlingen in de klas. Ik verwacht bij een SBO dat dit boven aan de kijklijst staat.”

Helpen de interne audits ter voorbereiding op het inspectiebezoek?
“Het is fijn dat collega’s met een frisse blik je school bezoeken en adviezen geven waar je zelf niet aan hebt gedacht. Ook het zelf auditeren van een andere school is heel leerzaam: wat doe jij anders, hoe werkt het, kan ik dit vertalen naar mijn school? We leren van en met elkaar. Ik vind de audits niet alleen handig voorafgaand aan een inspectiebezoek, maar ook gedurende het jaar, zij zijn kwaliteitsverhogend en een mooi reflectiemoment: doen wij de goede dingen en doen wij ze goed?”

Tip voor collega’s?
“Maak vooraf je keuzes, welke speerpunten ga je laten zien, kies en ga ervoor!”

Wat neem je mee van het bezoek?
“Meer uitdragen en bewustzijn van wat wij goed doen, want wat wij ‘gewoon’ vinden is niet ‘gewoon’. Het Kleurrijk heeft een fantastisch team dat er met z’n allen het afgelopen jaar de schouders onder gezet heeft, met als kers op de taart de bevestiging door de inspectie.”

Inspectie: vriend of vijand?
“Opvallend en nieuw is dat de afrekencultuur waar de Inspectie toch wel om bekend stond veel minder sterk wordt ervaren. Het inspectiebezoek nieuwe stijl wordt als positief ervaren. Het Kleurrijk maakt nieuwe ontwikkelingen door. Dat je als school ook in een leerproces mag zijn, dat is waardevol.

De goede energie in de school en de wil om te professionaliseren door het team zijn erkend door de inspectie.”

 

Jacob Mannessen

Wanneer is de Inspectie langs geweest?
11 september 2018

Hoe heb je je voorbereid?
“We hebben vooral gezorgd dat wij voldeden aan alle wettelijke verplichtingen, zoals het in orde hebben van de meldplicht, vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. En stelden een afwisselend programma samen, met onder andere lezen, koken, techniek en kleutergym. De indicatoren kunnen per Inspectiebezoek wijzigen, zolang je als school maar in je eigen basisprogramma de genoemde indicatoren opneemt.”

Waar heeft de Inspectie specifiek naar gekeken bij het SBO?
“Wij hadden twee inspecteurs op bezoek, één met focus op onze OP’s (wij noemen ze Ontwikkel Perspectief) en één inspecteur die vooral bezig was met de sfeer en het aanbod op school. Er is bij ons goed gekeken naar de ontwikkeling van onze kinderen en hier zijn ook kritische vragen over gesteld. Met name over het kerncurriculum: hoe wordt dit uitgevoerd en wat betekent leren eigenlijk? Als SBO moet je je zorgstructuur op orde hebben.”

Helpen de interne audits ter voorbereiding op het inspectiebezoek?
“De audit bij ons heeft een slimme tip opgeleverd om alvast de chromebooks in de klas open te zetten met ‘leerwinst’ (leerlingvolgsysteem). De inspectie was hier ook erg gecharmeerd van.”

Tip voor collega’s?
“Ga er ontspannen in!”

Wat neem je mee van het bezoek?
“Doorgaan met ‘Leerwinst’, een methode om onze resultaten zichtbaar te maken. Wij hebben de lijn die wij twee jaar geleden hebben ingezet gecontinueerd. Voor een SBO blijft het inspectiebezoek een uitdaging, omdat er niet wordt gewerkt met een eindtoets en de inspectie ‘graag’ wil meten… Het team en de inspectie waren tevreden er is veel behaald.

Inspectie: vriend of vijand?
“De wijze waarop wij de dag zijn gestart, begon met het voorstellen van de inspecteurs, zij deden dit op een dusdanige wijze dat dit meteen rust bracht binnen het team, en dit is ook de hele dag vastgehouden. Karlijn deelt dezelfde ervaring.”

 

Conclusie
De inspectie wordt ervaren als een kritische vriend, met aandacht en ruimte voor de getoonde activiteiten, met af en toe een kritische kanttekening. Doel van deze bezoeken: de kwaliteit bewaken van de organisatie en dit terugzien op onze scholen. Waarbij ‘eigenheid’ en ‘autonomie’ worden gestimuleerd.
In november wordt het volledige rapport besproken met de bestuurder.