logo jongleren
Opinie

Jongleren: De koude wintermaanden…

Geplaatst op: 18 oktober 2018

Eerder werd er in Jongleren gesproken over buiten lesgeven in plaats van binnen. Daarbij is niets onoverkomelijk, zolang er maar een goede voorbereiding aan vooraf gaat. Ook tijdens de koude wintermaanden. Maar hoe kun je je voorbereiden op de onvermijdelijke ziekte-uitval die ook bij dat jaargetijde hoort? Dennis de Rouw oppert vast wat ideeën om de continuïteit op school te kunnen waarborgen. Met een uitnodiging om eens op zijn school te komen kijken.

door Dennis de Rouw, directeur CON de Wereldschool


Wat een eer om dit stuk te mogen schrijven, een stukje trots om te lezen hoe iedere school in beweging is. Het magazine Jongleren moet een inspiratie zijn om scholen in beweging te krijgen en te leren van en met elkaar. Tenminste, dat haal ik uit alle artikelen die in het magazine geschreven worden.

Van Kunstkracht in de Leerkracht tot EHBO voor kids, van de traumasensitieve school tot de start van een bredeschoolacademie, overal zijn artikelen over te vinden. Aan mij nu de eer om een stuk te schrijven voor het estafetteartikel, iets waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

Loep gebruikt een fiets voor de brede ontwikkeling van kinderen, De Poldervaart heeft zijn eigen ‘kanjertaal’ en Het Windas heeft een zeer mooi stuk geschreven over de meerwaarde van ‘buitenonderwijs’. Natuurlijk wel erg fijn als je school zich aan de rand van een park bevindt… Bonny, bedankt voor het schrijven van dit stuk en ik beloof je dat de Wereldschool op dinsdag 2 april 2019, mee gaat doen aan de Nationale Buitenlesdag van Jantje Beton!

Het Windas geeft liever BUITEN les dan BINNEN. Dat gaat wat worden met de koude wintermaanden voor de boeg! Een goede voorbereiding is cruciaal voor buitenonderwijs, zo konden we lezen in het artikel, terecht! Een goede voorbereiding is altijd cruciaal, omdat we met ons wijkgerichte-passende-inclusieve-onderwijssysteem aan zeer veel verschillende onderwijsbehoeften moeten voldoen. Daar zit nu precies mijn zorg, niet die wijkgerichte en inclusieve gedachte, nee… die wintermaanden! Hoe gaan we dat doen?

 

Knokken voor ons vak

Er is geen personeel meer te krijgen, nagenoeg geen invaller te vinden en wij onderwijsmensen willen zo gigantisch veel voor onze leerlingen doen! De koude maanden breken aan en we gaan er niet aan ontkomen dat ook alle Primo-scholen getroffen gaan worden door ziekteverzuim. Hoe lossen we het op? Gaan we weer meerdere groepen verdelen? Klassen naar huis? Het is bijna 2019, dat kan toch niet meer!

Wat was het toch mooi om te zien hoe op 12 september duizenden onderwijsmensen zich verenigden en een vuist probeerden te maken en te knokken voor ons mooie vak, ons beroep. Stel nu, dat de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft en het onderwijs miljarden erbij krijgt. Dan nog is het probleem op dit moment niet opgelost, helaas. Met de vergrijzing die al gaande is, wordt het probleem de komende jaren groter en kwalitatief goede leerkrachten heb je niet in een paar maanden of een jaar opgeleid. We zullen dan ook snel zelf aan de slag moeten en daarvoor wil ik twee ideeën aandragen.

Het Parool schreef begin dit schooljaar over een vierdaagse schoolweek in Zaandam, niet vanuit visie, wel vanuit nood. Hoe ver laten wij het de komende jaren komen voordat we dit besluit gaan nemen? Ik vraag me af of het niet per direct moeten doen. Kwalitatief goede mensen kun je makkelijker vier dagen per week faciliteren dan vijf en hiermee los je heel veel problemen op! De aandacht voor een brede schoolontwikkeling zal minder worden, maar de inzet op basiskennis en vaardigheden zullen we kunnen blijven waarborgen met elkaar! Of kiezen we er toch met elkaar voor om alle gaten te blijven dichten, een Netflix-abonnement te nemen en klassen naar huis te sturen? Wel zo veilig, maar niet mijn ding.

Over die veiligheid gesproken. Ruim een jaar werk ik nu op de Wereldschool en daar werken we groepsdoorbroken bij de vakken Mondeling Nederlands/taal, lezen/spelling en rekenen. Wist je dat je achttien niveaugroepen kunt maken met zes leerkrachten? Tijdens een uur rekenen kun je dan alle groepjes, zowel BINNEN als BUITEN, twintig minuten instructie geven. Dan komt passend onderwijs aanbieden wel ineens een stapje dichterbij! Voor de scholen die nog niet groepsdoorbroken werken, kom eens een kijkje nemen, heel inspirerend. Wellicht kunnen we hier ook de oplossing tijdens de koude wintermaanden in vinden, zodat iedere leerling instructie blijft krijgen. Zullen we het eens proberen? Gewoon, met z’n allen. Alle Primo-scholen gaan vanaf vandaag groepsdoorbroken werken, laten we beginnen met lezen en dan kijken of het lukt! Succes allemaal!!!

Oja, een estafetteartikel. Ik geef de beurt door… aaaaannn… Kees Bol van Het Startblok! Ben benieuwd hoe jij hierover denkt.

 

Bronnen