logo jongleren
Opinie

Jongleren: fietsen of taal?

Geplaatst op: 29 juni 2017

Stichting Primo Schiedam wil de wereld van kinderen vergroten en ze een stevige basis meegeven voor de toekomst. Wij richten ons daarbij op een brede ontwikkeling van leerlingen en op een juiste balans tussen al hun competenties. Dat vraagt om keuzes. Voor deze rubriek vragen we medewerkers van Primo-scholen hoe zij omgaan met die keuzes. En welke afwegingen zij voorafgaand maken. We starten de estafette met Basisschool Loep.

door Annemieke Jeene, directeur obs Loep


Wat hebben kinderen van onze school nodig?

Hoe sluiten we daar als school goed op aan? Zijn wij er alleen voor kennis- en basisvakken? Gebruiken we vooral het lesboek of zijn ervaringen minstens zo belangrijk? En mag je voor die ervaringen soms lestijd van taal en rekenen gebruiken? Vragen waar scholen een goed antwoord op moeten formuleren en keuzes in moeten maken.

Op onze school vinden wij het belangrijk de rugzak van kinderen te vullen. Wij werken thematisch en trekken er graag met kinderen op uit om de wereld te verkennen. Ervaring opdoen, leren in de echte wereld, zorgt voor uitbreiding van je kennis en draagt bij aan het vergroten van je woordenschat. Maar die excursies kosten geld. Het vervoer ook.

Tegelijkertijd is sporten en bewegen belangrijk voor kinderen. Ook staat in de kerndoelen beschreven: “De kinderen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.” De ervaring leert dat voor veel ouders fietsen bij de opvoeding hoort, maar bij een flink aantal ouders niet. Zo kwamen wij tot het besluit om met kinderen te gaan fietsen. Dat begint bij ons al in groep 5.

 

Eigen vervoer geeft vrijheid

En als je echte ervaringen opdoet met al je zintuigen, krijgen woorden betekenis. Tijdens ieder uitstapje zijn kinderen met elkaar en anderen in gesprek, luisteren ze naar elkaar, vergaren ze informatie. Zo verrijken wij het taalbegrip en de kennis van onze leerlingen. Niet meetbaar, maar wel effectief.

Maar dan blijkt dat een aantal kinderen in groep 5 niet kunnen fietsen of geen fiets hebben. Op het plein krijgen de kinderen fietsles. Doordat we dit doen, zijn kinderen en ouders gemotiveerd om het ook vast zelf hun kinderen te leren. Het lukt een aantal ouders ook om een fiets op de kop te tikken voor hun kind. Andere ouders lenen een fiets. Trots zegt en leerling: “Yeah, ik kan fietsen en hard, kijk maar juf”, daar gaat hij. Tot nu toe was het zijn moeder niet gelukt om hem te leren fietsen.

Het keuren van de fiets is ook belangrijk

Is de fiets veilig? Hoe beoordeel je dat? In groep 5 vullen de kinderen een keuringsrapport in en bekijken ze hun fiets op veiligheid. In groep 6 gaan ze de wijk in. Ze fietsen achter elkaar, met vestjes aan en met duidelijke regels en afspraken. Eén leerkracht voorop en een leerkracht achteraan. Sommige kinderen hebben het zwaar. Maar ja, de andere kinderen doen het ook, dus dan wil je vanzelf ook meedoen. Een leerling kan het conditioneel niet aan. Hij is moe. Een paar dagen later zien we hem een rondje om de school fietsen onder luid geroep. Is hij toch zèlf aan het oefenen, wat wil hij er graag bij horen!

Vanaf groep 7 gaan de kinderen op de fiets naar excursies in Rotterdam en omgeving. Zo leren ze de stad goed kennen en leren ze de weg naar verschillende locaties. Kinderen leren de verkeersregels. Ze leren hoe ze bij elkaar moeten blijven. Ze leren hun verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk gaan de kinderen zelfs op de fiets naar kamp.

Wat zijn de kinderen trots op hun prestaties!

“Juf hier op school heb ik pas goed leren fietsen”, zeggen een aantal leerlingen uit groep 8 bij het verlaten van de school. “Ik ga nu voortaan overal op de fiets naartoe juf en dat heb ik hier geleerd!”

Wat hebben wij bereikt met deze lessen? Alle kinderen die van school afgaan kunnen fietsen. Kinderen hebben gewerkt aan hun conditie en balans. Ze hebben geleerd om zich in het verkeer redzaam en sociaal te gedragen en ze hebben de omgeving beter leren kennen. Bovenal is hun rugzak gevuld vol kennis, ervaringen en taal. Kinderen hebben leren doorzetten en een hoop plezier met elkaar beleefd.

Wat is jouw keuze?

Ik zeg dus volmondig: ja, fietsen past binnen ons curriculum. Het resultaat is niet zichtbaar op de eindtoets, maar de ervaring en het resultaat is de investering meer dan waard!

Leerlingen van Loep maakten voor Studio PLU!S een reportage waarin zij zelf meer vertellen over het fietsen.