logo jongleren
Opinie

Jongleren in bewegingsonderwijs 

Geplaatst op: 8 juli 2019

Erwin van Deventer gaf in zijn artikel over digitale geletterdheid het Jongleren-estafette stokje door aan de vakgroep bewegingsonderwijs. Zijn vraag was: hoe staan de vakleerkrachten gym tegenover digitale ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs? En in hoeverre werken ze daar zelf al mee. Jordy de Haas reageert…

Door Jordy de Haas, vakleerkracht bewegingsonderwijs op De Singel, vicevoorzitter Vakgroep Bewegingsonderwijs Primo Schiedam


Binnen klaslokalen is ICT niet meer weg te denken uit het onderwijs. Op de meeste scholen wordt tegenwoordig gewerkt met digiborden, Chromebooks, snappets of andere middelen. Ook binnen bewegingsonderwijs begint ICT langzaamaan zijn weg te vinden. Alle vakleerkrachten binnen Primo Schiedam maken tegenwoordig gebruik van een iPad in de les bewegingsonderwijs. Deze iPad wordt op verschillende manieren ingezet.

Een van de meest gebruikte apps is Videodelay. Deze app stelt leerlingen en vakleerkrachten in staat om een uitgevoerde beweging na een gekozen tijdsinterval terug te kijken. Hierdoor kunnen leerlingen door middel van zelfevaluatie meer invloed uitoefenen op hun eigen leerproces. Deze formatieve evaluatiemethode zorgt voor het vergroten van eigenaarschap van het leren bij de leerlingen en lijkt positieve effecten te hebben op het leerresultaat.

Daarnaast maken enkele scholen gebruik van een verrijdbaar beeldscherm. Dit beeldscherm kan ook worden ingezet binnen het bewegingsonderwijs. Denk aan een les bewegen op muziek, waarbij het dansje van de Koningspelen geoefend kan worden. Tevens kunnen op het scherm bewegingen worden afgespeeld die leerlingen vervolgens kunnen herhalen. Ook hierbij wordt de zelfstandigheid van leerlingen vergroot, waardoor de vakleerkracht ruimte krijgt voor hulpverlenen, feedback geven of aanpassingen doen.

Sinds twee jaar maakt Vakgroep Bewegingsonderwijs Primo Schiedam gebruik van de MQscan. De MQscan is een gebruiksvriendelijk valide meetmethode om de algemene bewegingsvaardigheid van de leerlingen te meten en monitoren. Door middel van een handige app en online omgeving kunnen vakleerkrachten zien waar de talenten van leerlingen liggen en zien waarop leerlingen mogelijk kunnen uitvallen. Dit kan zowel op individueel-, klas-, of schoolniveau. Een vakleerkracht kan op basis van deze scores de lessen bewegingsonderwijs aanpassen en inspelen op de behoeftes van de leerlingen. Tevens geeft de MQscan de mogelijkheid om de motorische vaardigheid gedurende hun hele basisschoolcarrière te monitoren.

ICT binnen de les bewegingsonderwijs staat momenteel nog in de kinderschoenen. Er wordt echter niet getwijfeld aan de mogelijkheden die het zou kunnen bieden. Verwacht wordt dat ICT in de toekomst steeds meer invloed krijgt binnen de gymzaal.

 

Waar wil jij het over hebben?
Dit was het laatste Jongleren estafette artikel van dit schooljaar. In het najaar starten we een nieuwe ronde. Heb jij een onderwerp dat je graag wil aandragen, of heb je een dilemma dat je graag aan Primo-collega’s wil voorleggen? Stuur dan een mailtje naar Nichola Capel via n.capel@primoschiedam.nl