logo jongleren
Artikel

‘Leer Kracht’

Geplaatst op: 16 mei 2019

Het onderwijs = leren, kennis overdragen aan je leerlingen, kennis delen met je collega’s en leren tijdens een studiedag met je team. Ook onze directeuren doen dit bij de verschillende bijeenkomsten en één keer per jaar gaan zij twee dagen op pad. In maart ging de Directeuren 2-daagse over visie ontwikkelen op leren en organiseren.


De aanleiding? Vijf scholen hebben meegedaan aan een intensief traject van de CBE groep – de dynamische scholen – hoogtijd om de kennis en ervaringen die tijdens dit traject is opgedaan te gaan delen. Dit vormde de basis van onze visie.

Te weten:

De leerkracht, ‘leer kracht’, kracht van het leren staat centraal. En het kind dan, zoals we vaak roepen… die heeft hier baat bij …
Een kind weet niet wat hij/zij nodig heeft, hoe hij tot leren komt, wat goed onderwijs is, dat weet de expert, jij dus! Je zou kunnen zeggen dat het kind inherent hierdoor centraal komt te staan.

Hoe doen die dynamische scholen dat?

Zij zetten hun experts, JIJ, in voor het verbeteren van hun onderwijs. Dit doen zij in leerteams. Zo’n leerteam kan worden samengesteld worden op basis van bouw (1,2,3) bij elkaar of op functionaliteit ( bv taal of rekenen). Alle leerteams van een school vormen dan de professionele leergemeenschap (plg).

Dan ben je een leerteam en dan?

Wetenschap ligt ten grondslag aan de werkwijze van een leerteam. Het probleem helder krijgen (is het wel een echt probleem), een analyse maken, (bron) onderzoek , komen tot conclusies en dit vertalen een onderwijsconcept. Hoe ga je dit concreet en praktisch toepassen in je les/school.

Leuk… we gaan weer aan de slag met het onderwijs… met de kracht van het leren … maar wanneer dan? Deze keuze vraagt om andere organisatievormen op De Singel, De Poldervaart en Het Windas zijn veel reguliere vergaderingen en werkgroepen geschrapt, zo ontstaat er tijd.

Primo wil een lerende organisatie zijn, leren van en met elkaar, niet alleen alle scholen zijn een professioneel leergemeenschap maar Primo breed spreken we van één groot professioneel leergemeenschap. De directeuren gaan daarom starten met DLK’s ( directeuren leerkringen), er wordt met kringen gestart, waarbij gekeken is naar wijkproblematiek/populatie. Dit heeft voorlopig gezorgd voor de volgende verdeling:

Dlk 1 – Het Kleurrijk, Het Startblok, De Peperklip en Con de Wereldschool – extra focus op Communicatie

Dlk 2 – De Singel, Montessori Schiedam, Het Windas en De Taaltuin – extra focus op Personeel

Dlk 3 – De Klinker, De Violier, Loep en De Poldervaart – extra focus op Huisvesting

Om hier tijd voor te creëren zijn de meeste directeuren werkgroepen komen te vervallen. In deze werkgroepen werd beleid voorbereidend, dit maakt nu onderdeel uit van de agenda van een DLK. Zo worden er ambitie- en kwaliteitskaarten gemaakt en hanteren zij dezelfde werkwijze als die van de leerteams.

Uiteraard leveren de plg’s input aan de DLK’s en worden de bevindingen, onderzoeken en adviezen gedeeld in het directeurenoverleg (DB)

Het bestuurskantoor blijft in deze ondersteunend.

Wil je meer weten over een professionele leergemeenschap ga in gesprek met je directeur of neem een kijkje op een van de volgende scholen die hier al met werken: Singel, Kleurrijk, Windas, Peperklip en Poldervaart.

Wat betekent dit voor ons visie op leren?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen hetzelfde leren. De hersenen zijn van alle kinderen hetzelfde ( mits je geen hersenafwijking hebt).

Dit is opmerkelijk, hoe kan het dat niet iedereen op 1S (streef) dan uitstroomt?

In de wetenschap spreken we over gekristalliseerde en vloeiende intelligentie. Gekristalliseerde intelligentie is alles wat je van huis uit meekrijgt. Dat is bij sommige leerlingen veel en bij een aantal van onze kinderen minimaal. Hier zijn het verschil van startpositie van leerlingen op onze scholen. Heb je weinig gekristalliseerde intelligente (kennis) dan start je met een achterstand die moeilijk is in te halen en veel vraagt van jou als leerkracht. Gekristalliseerde intelligentie is talig.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat taal de basis vormt van het leren, taal is ook symboliek. De gekristalliseerde kennis moet verder ontwikkeld worden om dan ook vaardigheden te ontwikkelen.

Daarnaast toont de wetenschap aan dat je via de zintuigen horen en zien, informatie verwerkt in je werkgeheugen, deze is beperkt en kan niet worden verbeterd. Door regelmatig de informatie te herhalen ontstaat een transitie naar het lange termijn geheugen. Zo ontstaat zeg maar een zandpaadje in je geheugen, hoe vaker je dit zandpaadje bezoekt, door herhaling en verdieping, hoe groter deze wordt, zodat je kennis over een onderwerp veranderd in de route de soleil.

Met deze kennis is de visie van Primo over leren aangescherpt met:

– ieder kind leert op dezelfde manier

– ieder kind kan uitstromen op 1S

De uitdaging aan de Professionele Leergemeenschappen is om deze visie te vertalen naar de eigen praktijk

Komend schooljaar zal de Primo Academie worden ingezet om voorbeelden en bronnen te delen die worden gebruikt.