logo jongleren
Nieuws

Is begrijpend lezen een vak?

Geplaatst op: 16 maart 2018

Betty van Dam, directeur OBS De Violier en neerlandica vindt dat het oefenen en toetsen van begrijpend lezen zoals dit nu plaatsvindt, niet direct in dienst staat van tekstbegrip en al helemaal niet van het kerndoel.


Lees hier het artikel van Betty in LBBO Beter Begeleiden.