logo jongleren
Artikel

Peperklip als Dynamische school

Geplaatst op: 24 januari 2018

Vorig schooljaar is De Peperklip samen met een aantal andere Primo-scholen gestart met het traject ‘Dynamische Scholen’ dat wordt begeleid door het CBE-Group in Amsterdam. Feya van Dreumel, directeur van de Peperklip, vertelt wat dit traject inhoudt en hoe het team ermee aan de slag is gegaan.

door Feya van Dreumel, directeur De Peperklip

 


Het tweejarige traject ‘Dynamische scholen’ omvat een intensief programma waarin kritisch gekeken wordt naar de ontwikkeling van de eigen school. Tijdens de bijeenkomsten komen de vijf pijlers van een ‘high performance’ organisatie regelmatig terug:

  • lange termijn visie;
  • effectief leiderschap;
  • kwaliteit van medewerkers;
  • actiegerichtheid;
  • continue verbetering en vernieuwing.

Behalve het theoretische deel krijgen we tijdens de bijeenkomsten ook de mogelijkheid om een vertaling te maken naar de praktijk binnen onze eigen school. Als managementteam leren we hoe we de verschillende schoolontwikkelprocessen kunnen begeleiden en volgen. Vernieuwend hierin is dat er veel ruimte wordt gegeven aan de leerkrachten zelf om te experimenteren en zichzelf verder te ontwikkelen en dat wij als leden van het management team actief meedoen in dit proces. Het hele proces zal verwerkt worden in een high performance plan.

Aan de slag

De eerste stap die wij op school hebben gemaakt is om aan de hand van Marzano Roadmap, samen met het team te kijken waar wij op dit moment als school staan op het gebied van leren, organiseren, veranderen en professionaliteit. En wat onze speerpunten zullen worden voor de komende jaren.

Daarnaast maken wij voorzichtig een begin met het introduceren en opstarten van de Professionele Leergemeenschap (PLG’s). Deze PLG’s bestaan uit een groep leerkrachten die gezamenlijk een bepaald vraagstuk verder gaan uitdiepen en onderzoeken. Heel belangrijk voor het slagen, is de manier waarop dit onderzoek gebeurt. Niet, zoals vroeger vaak werd gedaan, door meteen in de actiemodus over te gaan. Er moet nu door de leden van de PLG een bepaald aantal stappen worden doorlopen. Zo moet er eerst een probleemanalyse worden gemaakt, wordt het theoretisch kader vastgesteld en zal onderzoek worden gedaan. Hierna volgt er een fase van uitproberen aan de hand van Lesson study en zal er feedback worden gegeven aan elkaar, worden verfijnd en ingebed. Als laatste fase is er dan het delen van de resultaten en de aanbevelingen.

We hopen dat deze manier van werken het inhoudelijke gesprek tussen de leerkrachten meer diepgang zal geven en er met elkaar kritisch gekeken zal gaan worden naar de huidige manier van lesgeven, hoe er wordt omgaan met methodes, hoe kinderen leren en naar wat we doen met de leerresultaten.

Ons team is een leergierig team dat met elkaar aan de toekomstvisie van de school wil werken. We willen meer inhoudelijk met elkaar in gesprek gaan en willen van elkaar leren. We hebben veel kwaliteiten binnen ons team waar nog meer gebruik van kan worden gemaakt. Door het volgen van het traject dynamische scholen hebben we handvatten gekregen hoe we zo’n proces in moeten zetten en begeleiden.