logo jongleren
Artikel

Kinderen adviseren Huisman

Geplaatst op: 23 juni 2017

Hoe kunnen we kinderen stimuleren om innovatief te denken? Dat is de vraag die Huisman Equipment b.v. voorlegde aan een groep kinderen van obs De Peperklip. Als Commissie Economie dachten deze kinderen mee over welke rol economie speelt in Schiedam. En over hoe kinderen meer bij dat onderwerp betrokken kunnen worden. Ontdek hier wat de kinderen adviseerden…


IMG_3215De Commissie Economie is een adviescommissie van de Kindergemeenteraad Schiedam. De commissieleden krijgen ieder jaar ook een onderzoeksvraag van Huisman Equipment b.v. voorgelegd. Om die vraag te kunnen beantwoorden, onderzochten de kinderen eerst wat innovatie precies is. Daarvoor kregen ze lessen van de Kleine Ambassade en zijn ze op excursie geweest naar het terrein van Huisman Equipment b.v..

De kinderen presenteerden hun onderzoeksresultaten en adviezen tijdens het Gesprek met de Stad op 16 juni in de Aleidazaal van het Stadskantoor.

 

Laat kinderen het zelf oplossen

Asia: “Tijdens de excursie bij Huisman ontdekten we dat het een heel innovatief bedrijf is. Dat betekent dat ze veel nieuwe oplossingen bedenken om problemen op te lossen. Om innovatief te zijn, is het heel belangrijk dat je creatief kunt denken. We ontdekten dat kinderen van zichzelf eigenlijk heel creatief zijn, maar dat je ook steeds minder creatief wordt als je ouder wordt. Dit vinden we jammer. Als je later gaat werken, kan creativiteit namelijk heel goed van pas komen. Je kunt dan namelijk beter meedenken met hoe we dingen beter, sneller en makkelijker kunnen maken. Bedrijven zoals Huisman hebben daar heel veel aan. We vinden het dan ook belangrijk dat kinderen meer gestimuleerd worden om creatief te denken.

Ons eerste advies is daarom: stimuleer kinderen meer in hun creativiteit op school. Werk minder uit methodes, maar laat kinderen meer onderzoek doen en ontdekken hoe ze zelf het beste iets kunnen oplossen.”

 

Meer creatieve vakken

Riham: “We ontdekten dat zelf ontdekken en onderzoek doen kan helpen om creatief te denken, maar dat ook creatieve lessen daarbij kunnen helpen. We hebben geleerd dat er steeds minder aandacht is voor creatieve vakken op school. Bij ons op obs De Peperklip besteden we juist veel aandacht aan deze vakken. We merken dat kinderen het niet alleen heel leuk vinden, maar dat ze zich ook makkelijker durven uiten en dat ze meer ideeën hebben voor allerlei problemen.

Ons volgende advies is dan ook: besteed meer aandacht aan creatieve vakken op school. Geef ze een belangrijke plek in het lesrooster, want zo stimuleren we kinderen meer om creatief te zijn en te blijven.”