logo jongleren
Opinie

Primo in beweging

Geplaatst op: 9 juli 2018

Het einde van het schooljaar is een mooi moment voor reflectie en een terugblik. Er is veel gebeurd. De staking aan het begin van het schooljaar met een massale opkomst van onze leerkrachten en supporters met verschillende tv optredens. En niet voor niets, de nieuwe cao is een mooi begin met salarisverhoging voor leerkrachten en een bonus voor al het onderwijspersoneel in oktober. Maar we zijn er nog niet.


In september wordt de stakingsestafette voor Zuid-Holland gehouden. Persoonlijk steun ik deze actie van harte en vind dat het onderwijs een signaal moet blijven afgeven. Ik zal dat zelf ook doen in de overleggen die ik heb met de overheid en PO Raad.
Echter deze stakingsdag weer bekostigen met onderwijsmiddelen is iets waar de besturen in de regio niet voor gekozen hebben. Dus ik ook niet. De eerste keren heb ik dat gezien als een belangrijke investering, ik hoop dat ook zonder dit impuls de actiebereidheid er zal zijn. Staken is jullie recht en als je hieraan wilt deelnemen meld je dit bij je directeur,  de vakbonden zullen ongetwijfeld, als je lid bent, deze dag wel uitkeren.

Het onderwijs wordt weer aantrekkelijk. Het aantal eerstejaars Pabo leerlingen is gestegen en dit is een goede zaak, want de komende jaren wordt het hard zoeken naar nieuwe collega’s. Wij zullen hier creatief in moeten zijn en de eerste stap is gezet met de aanbrengbonus. Voor iedere nieuwe leerkracht die een Primo medewerker voordraagt en wordt aangenomen ontvang je € 750,– bruto, toch mooi meegenomen. Daarnaast hebben Aicha Olsen en Annemieke Jeene in nauw overleg met de PABO gewerkt aan het opzetten van een zij- instromers traject. Waar ik aan twijfel is of dit genoeg is. De komende periode hebben we nauwelijks nog mensen in onze vervangerspool en zijn we zijn nu nog bezig met het werven van nieuw personeel voor het nieuwe schooljaar. We zullen hier aandacht voor moeten hebben  en de nodige pilots starten om te werken aan oplossingen voor dit niet geringe probleem.

Ook zullen we de weg die we zijn ingeslagen met onze collega-besturen en partners blijven  voortzetten, immers met meer sta je sterker en kun je meer… het plan voor een  gezamenlijk schoolplein tussen OBS De Violier en BS De Vlinder, vind ik hier een goed voorbeeld van.

Het gezamenlijk overleg met de cultuurcoördinatoren van Primo en Siko is een andere mooi voorbeeld. Trots ben ik op onze gemeenschappelijke studiedag van maart, kijken en leren van en bij elkaar.

Voor wat betreft huisvesting is de Singel opgeleverd dit jaar. Wat ook in het gebruik een fijn gebouw blijkt te zijn.  Daarnaast worden nu de eco scans afgenomen die moeten leiden tot energiebesparende investeringen.
Delen is waar ik energie van krijg en daarom word ik blij van de mooie artikelen in Jongleren!
We doen veel op onze mooie scholen en dat kan alleen met elkaar. Hier maken jullie onderdeel van uit!

Ik wens jullie daarom ook een welverdiende zomervakantie na een Primo jaar volop in beweging!

Ps zie jullie graag allemaal op de Covey studiedag in oktober waar we met z’n allen zullen werken aan het verder ontwikkelen van het leiderschap in onze organisatie. Want zaken voor elkaar krijgen vraagt behalve samenwerking ook leiderschap!

Geniet van de vakantie en kom vooral gezond weer terug!

Peter Jonkers