logo jongleren
Nieuws

Staking 5 oktober

Geplaatst op: 14 september 2017

Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland de scholen dicht blijven. Als bestuurder van Primo ondersteun ik deze actie volledig en ik hoop dat ook de actiebereidheid onder onze scholen groot zal zijn. Niet dat ik op zich nu zo’n groot voorstander ben van staken en een staking in het primair onderwijs is uniek, maar ik zie dat het water bij veel leraren nu echt aan de lippen staat. Als schoolbestuurder ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar kan die niet meer garanderen als er niet meer voldoende, goede, gemotiveerde leraren voor de klas staan. Daarom ondersteun ik de actie. Hierbij volgt Primo de lijn die de PO raad voorstelt.

Dit betekent dat:

  • leraren alle ruimte krijgen om te staken;
  • ouders/verzorgers zullen worden betrokken en zullen goed geïnformeerd worden;
  • het salaris zal worden doorbetaald.

De komende week zal er geïnventariseerd worden welke mensen er staken en wie niet. Op grond hiervan zal elke schooldirecteur beslissen of de school open is die dag of niet en hoe de opvang van kinderen geregeld wordt van ouders die niet in staat zijn iets zelf te regelen.
Ook de kinderopvang zal hiervoor worden benaderd. Met de mensen die op 5 oktober wel werken, zal worden besproken welke werkzaamheden zij die dag verrichten.

Zoals hierboven staat heeft Primo besloten om de salarissen door te betalen. Ik wil hierbij aangeven dat dit voor de toekomst geen precedent werking heeft. Primo doet dit om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om mee te doen. Wanneer Primo door de overheid gekort wordt op de inkomsten, dan kost dat vele duizenden euro’s. In principe zouden stakers lid van de vakbond moeten zijn die een uitkering verleent uit de stakingskas. Ik weet dat niet zo heel veel leerkrachten lid zijn van een vakbond. Wellicht een punt ter overweging.

Ten slotte spreek ik de wens uit dat de actie een succes wordt en dat de eis van 1,4 miljard zoveel mogelijk wordt ingewilligd.  De sector heeft dat hard nodig en jullie verdienen dat!

Peter Jonkers