logo jongleren
Nieuws

Stip op de horizon

Geplaatst op: 16 maart 2018

Door: Peter Jonkers, directeur – bestuurder Primo Schiedam

Begin februari vond de tweedaagse met de directeuren van Primo plaats op een inspirerende locatie: de SS Rotterdam. Op de vrijdagmorgen namen ook de RvT-leden van Primo deel. Het bood de RvT-leden de mogelijkheid om mee te denken over het personeelsbeleid van Primo en de nieuwe leden om kennis te maken met de directeuren. De tweedaagse met als werktitel “Visie, leiderschap en strategische HR”, is voorbereid door de personeelswerkgroep DB, mijzelf en Edunamics (extern partij).


Het heeft het volgende opgeleverd:

Visie: de visie van Primo voor de komende jaren wordt afgemaakt, door het directieteam gedragen en vastgesteld door de bestuurder. De sturingsfilosofie van de bestuurder is expliciet gemaakt en besproken met de directie.

Leiderschap: concrete set verwachtingen ten aanzien van medewerkers en afspraken over het leiderschap binnen Primo.

Samenwerking: concrete beelden over de manier waarop de directie wil samenwerken binnen Primo, afspraken om dit te realiseren en zicht op de randvoorwaarden die geschapen moeten worden.

Beleidsmatige interventies
: HR-kalender waarin de beleidsmatige interventies in de tijd zijn opgenomen.

Helaas werd ikzelf opgenomen in het ziekenhuis met een infectie in mijn been en heb ik het op afstand moeten volgen. Maar de tweedaagse heeft veel inspiratie opgeleverd. Fijn om te merken dat niemand onmisbaar is en dat we zo’n gemotiveerd stel mensen hebben in het DB van Primo.

De uitkomsten zullen gedeeld worden met de personeelswerkgroep van de GMR en een plek krijgen in het nieuwe beleidsplan