logo jongleren
Opinie

Tijd voor actie!

Geplaatst op: 27 april 2017

Begin juni werd de eerste actie van het PO-front aangekondigd. De actie die in eerste instantie werd opgezet door leerkrachten, wordt inmiddels ondersteund door de vakbonden en de PO-raad. Dat is uniek, werknemers en werkgevers trekken gezamenlijk op! Peter Jonkers hoopt op ophef.

door Peter JonkersTijdens het afgelopen PO-raadcongres waar ik op 16 juni was, werd nog eens duidelijk gemaakt welke tekorten er zijn: op de materiele instandhouding komt het onderwijs jaarlijks 375 miljoen tekort en aan onderwijsachterstandsmiddelen is de afgelopen jaren ruim 200 miljoen euro weggelekt. Het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen staat inmiddels op 700 miljoen!

Dit zijn geen cijfers die door de sector zelf naar voren worden gebracht, maar constateringen in rapporten die in opdracht van het Rijk of door de Algemene Rekenkamer zijn gemaakt. Objectiever kan het niet.

“Er wordt met regelmaat mist opgeworpen waarbij de feiten niet boven tafel komen. Die mist is aanleiding voor beleidsmakers om niets te doen.”

Feiten in de mist

Tot nu toe gebeurt er niets met bovenstaande gegevens. Wel verschijnen er berichten in de krant over geld dat door besturen niet goed zou worden ingezet of over verdwijnende onderwijsmiljarden. Wanneer ik dergelijke artikelen lees, weet ik dat de gemiddelde journalist of het kamerlid niet weet hoe de bekostiging van het primair onderwijs is ingericht. Er wordt met regelmaat mist opgeworpen waarbij de feiten niet boven tafel komen. Die mist is vervolgens aanleiding voor beleidsmakers om er niets aan te doen.

Om die reden heeft de PO-raad in mei aangedrongen op een parlementaire enquête rond de bekostiging van het basisonderwijs. Helaas is de kamer daarmee niet akkoord gegaan. Dit is terecht als laf betiteld door de voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten.

Mooi is dat de actie van de leerkrachten hierop volgde en in korte tijd een groot draagvlak kreeg. Zoals ik al eerder in een mail aan al het personeel aangaf: ook Primo steunt deze actie van harte. Ik hoop dat het voor voldoende ophef gaat zorgen, maar ik vrees dat er meer acties zullen moeten volgen.


Maak zelf keuzes

Daarnaast denk ik dat we (het primair onderwijs) ook zelf duidelijk moeten maken welke keuzes ten aanzien van de acties gemaakt zouden moeten worden.

Het PO-front spreekt van een beter salaris en verminderde werkdruk. Maar hebben we het dan over het startsalaris, wat op zich niet slecht is, of over de doorgroei? En hoe zou de werkdruk naar beneden kunnen? Door meer handen in de klas of door meer administratieve ondersteuning? En hoe verhoudt dit zich tot de overige tekorten: de achterstandsmiddelen en het achterstallig onderhoud?

“Ook binnen Primo zie ik veel bevlogen en enthousiaste mensen aan het werk. En die mensen verdienen waardering en goede arbeidsomstandigheden.”

Ik doe mee

Wat helder is, is dat het beroep weer aantrekkelijk moet worden gemaakt. We hebben immers een mooi vak en het Nederlandse onderwijs doet het goed! Alma Harris, hoogleraar Educational leadership aan het Institute of Education in Londen, heeft een boek samengesteld getiteld ‘The Dutch way’. Daarin valt te lezen wat er allemaal in het Nederlandse onderwijs wordt bereikt. We hebben een uniek onderwijssysteem in de wereld, gelukkige kinderen en goede resultaten! Ook binnen Primo zie ik veel bevlogen en enthousiaste mensen aan het werk. En die mensen verdienen waardering en goede arbeidsomstandigheden. Ik hoop dat de politieke wil er is om hier nu echt werk van te maken! En laten we daar niet op wachten, maar ook zelf kritisch bekijken wat we aan de werkdruk kunnen doen! We kunnen daarvoor niet alleen naar de politiek wijzen. Dit mag wat mij betreft op iedere school en binnen het stafbureau onderwerp van gesprek zijn na de vakantie! Ik doe graag mee.