logo jongleren
Artikel

Denktank over de toekomst

Geplaatst op: 24 januari 2018

Peter Jonkers heeft op 1 november 2017 deelnemers van de Primo Denktank uitgenodigd om zijn visie te geven op de uitkomsten van de tweede inspiratiemiddag eerder dit schooljaar. Op de twee inspiratiemiddagen die tot nu toe zijn gehouden, heeft een groep Primo-medewerkers haar licht laten schijnen op de wenselijke toekomst van het onderwijs. Betty van Dam doet verslag van deze Denktank-bijeenkomst.

door Betty van Dam, directeur De Violier


Veranderingen in ons onderwijs

In februari 2015 gaf Sander Dekkers het startschot om in een platform te onderzoeken wat er in het onderwijs anders moet om leerlingen beter uit te rusten voor het functioneren in een toekomstige samenleving. In de publicatie Ons Onderwijs 2032, staat beschreven wat anders moet en anders kan.

Vers van de pers publiceert de inspectie Ruimte in regels, onderdeel van het hernieuwde toezichtkader.

Interessant is het te onderzoeken in welke mate de overheid formeel ruimte biedt om af te stappen van de zaken die binnen Primo als belemmerend worden ervaren. En of de aanbevelingen van platform 2032 overeenkomen met de ideeën die leven binnen Primo als het gaat om de inrichting en inhoud van het curriculum.

Vanuit de uitkomsten van de Denktank die eind vorig jaar in dit online magazine zijn gepubliceerd, heeft Peter Jonkers op 1 november een schema gepresenteerd met een korte samenvatting van de uitkomsten van wat inspireert en wat contraproductief werkt. Verder heeft hij vanuit dit schema aangegeven met welke punten Primo reeds aan de slag is gegaan en wilde hij deze middag tevens de discussie op gang brengen over de volgende zaken:

 • Welk leiderschap is nodig om deze visie te bereiken?
 • Wat zijn de overeenkomsten als we deze visie afzetten tegen Onderwijs 2032?
 • Wat is vanuit de Denktank de advisering over de te nemen stappen zowel op school- als bestuursniveau?
 • Wat zou de advisering zijn ten aanzien van de inhoud van Onderwijs 2032?

Primo en Onderwijs 2032

De deelnemers zijn vervolgens in overleg gegaan om te bedenken welke voorwaarden er nodig zijn om het onderwijs vorm te gaan geven volgens het advies Ons Onderwijs 2032. Daar zijn een aantal aandachtspunten uit voortgekomen:

 • Aangepaste manier van toetsen;
 • Professionele ontwikkeling van leraren;
 • Samenwerking;
 • Stevige positie van leerkrachten;
 • Leiderschap.

Ben je nieuwsgierig naar de volledige uitwerking van deze Denktank-adviezen?
Je leest de uitwerking hier.

 

Primo Denktank
De Denktank bestaat uit Primo-medewerkers met een specialisme op een of ander gebied. Een klein clubje is in de eerste instantie in februari 2016 door hun directeur uitgenodigd om mee te denken over de wenselijke en mogelijke veranderingen binnen het onderwijs. Inmiddels is deze groep uitgegroeid tot een substantiële en in samenstelling wisselende groep mensen die elkaar inspireert en een klankbord en aanjager is voor de ontwikkelingen binnen Primo Schiedam.


Bronnen:

 • Ons Onderwijs 2032, Eindadvies door Platform Onderwijs2032, januari 2016
 • Inspectie van het onderwijs: Ruimte in regels, papieren rompslomp of kan het ook anders? Den Haag, november 2016