logo jongleren
Artikel

Wat is BOSS?

Geplaatst op: 24 januari 2018

Het opleiden van nieuwe collega’s is essentieel binnen Primo Schiedam. Goede vakmensen opleiden is een maatschappelijke opdracht waar drie scholen binnen Primo zich hard voor hebben gemaakt. De Violier, De Klinker en Loep hebben een intensief traject achter de rug en investeren in de kwaliteit van het opleiden van stagiairs.

door Annemieke Jeene, directeur Loep


Eerder al las je in Jongleren een item over de certificering voor opleidingsschool van Loep. Deze keer vertellen wij wat BOSS inhoudt. Samen met de Hogeschool Rotterdam zijn drie Primo-scholen opleidingsschool. Dit zijn De Violier, De Klinker en Loep. Deze scholen zorgen samen voor de opleiding van Pabo-studenten.

BOSS staat voor Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. De Pabo was tot voor kort een ‘leverancier’ van stagiairs en daar bleef het eigenlijk bij. Tussen het primair onderwijs van Primo en de Pabo is nu een nauwe samenwerking tot stand gekomen (BOSS). In het BOSS-traject komen een aantal belangrijke beleidsonderwerpen samen:

 • Samenwerken aan de opleiding en begeleiding van de leerkracht van de toekomst;
 • Samenwerken aan de kwaliteit van het onderwijs;
 • Samenwerken aan thema’s als opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, curriculum, (sociaal) veilige school.

Schoolopleiders

Bij het toegroeien naar keurmerk B/Opleidingsschool hoort ook het aanstellen van een schoolopleider. Schoolopleiders hebben onder andere overzicht over plaatsing en ontwikkeling van studenten, en de ontwikkeling van mentoren. Op een keurmerk B/Opleidingsschool is er één instituutsopleider vanuit de Pabo die alle studenten begeleidt. Er zijn een aantal bijeenkomsten met de schoolopleiders en instituutsopleiders om hun taak vorm te geven. Het is onze ambitie om opleidingsschool B te worden en hierdoor ook in aanmerking te komen voor de desbetreffende subsidie.

 

Op De Violier is Marianne Hanswijk de schoolopleider, op De Klinker Wilma Gouka-Gerritsen en op Loep is Andrea Hom dit schooljaar gestart. Hieronder lees je de antwoorden van de schoolopleiders op een aantal vragen.

BOSS staat voor Beter Opleiden in Samenhang en Synergie

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie kwaliteit bieden ten aanzien van het opleiden van stagiairs?

Andrea: “Op Loep hebben we met het hele team een mentorenopleiding gevolgd die werd aangeboden vanuit de Pabo. Manieren van coachen en begeleiden en het curriculum op de Pabo. Elke richting heeft bijvoorbeeld andere afspraken over de stagedag. Bovendien hebben we meer inzicht gekregen in de verschillende opleidingen binnen de Pabo.”

Daphne de Nijs (leerkracht Loep): “Door de mentorenopleiding te volgen heb ik meer tools gekregen om meer diepgang te brengen in de gesprekken die ik met stagiairs voer. Ik weet beter welke vragen ik kan stellen, zodat de stagiair zelf tot inzichten komt.”

 

Welke rol speel jij bij het begeleiden van de stagiairs in de school?

Wilma: “Voornamelijk een coördinerende rol. De collega’s worden door mij op de hoogte gehouden en kunnen bij mij terecht als iets onduidelijk is of niet lekker loopt. Het is de bedoeling in het tweede semester ook de stagiairs in de klas te gaan bezoeken.”

 

Wat is je rol als schoolopleider.

Marianne: “Ik ben een halve dag per week uitgeroosterd om mij in te zetten voor BOSS. Dan houd ik mij bezig met:

 • Ontvangen van de studenten;
 • Rondleiding geven door de school;
 • Indelen van de studenten over de verschillende groepen;
 • 1x per periode alle studenten bezoeken in de groep. Indien nodig, meerdere keren;
 • Lessen evalueren en tips geven, coachen;
 • Contact met de mentoren over de student. Contact met Edwin Schot, bespreken van de studenten. Samen het jaarrooster bijhouden;
 • Beoordelen van de studenten gaat een gelijke rol krijgen: zowel mentor, schoolopleider als instituutsopleider krijgen een gelijke stem;
 • Bezoeken van de bijeenkomsten op de Pabo over BOSS;
 • Lid van de ontwikkelgroep samenwerking en organisatie;
 • Verslag doen aan team van bijeenkomsten BOSS.”

Welke contacten heb jij met de Pabo om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de Pabo?

Wilma: “Ik heb contact met de instituutbegeleider die aan onze school is toegewezen. Malou Zuur. Daarnaast zit ik in de ontwikkelgroep professionalisering die op de Pabo ongeveer vier keer bijeenkomt. Daarin zitten behalve mensen van de Pabo ook mensen van Wijzer, BOOR en OZHW. Ik ben aanwezig op de studiedagen en themabijeenkomsten die de Hogeschool drie keer per jaar organiseert.”

Op welke manier heb jij contact met de instituutopleider?

Andrea: “Ik ben vanaf november 2017 schoolopleider op Loep. Op de laatste bijeenkomst voor schoolopleiders en instituutopleiders heb ik de workshops samen met Malou, de instituutopleider, gevolgd. Hier heb ik nader kennis gemaakt met Malou en de Pabo. Ik ben inmiddels meer op de hoogte van de verwachtingen van de Pabo, de rol van instituutopleider en de rol van schoolopleider. Op die bijeenkomst heb ik meer inzicht gekregen wat er op andere scholen gedaan wordt voor stagiairs.”

 

Hoe is de samenwerking tussen de drie scholen?

Marianne: “De samenwerking bestaat uit het elkaar ontmoeten op de Pabo tijdens de vergaderdagen en twee keer een bijeenkomst met de Primo-scholen. Verder via de mail en dergelijke. Dit kunnen we uitbreiden door gezamenlijke activiteiten te ondernemen.”

 

Hoe zou jij ervoor willen zorgen dat de samenwerking en de kwaliteit op school nog sterker wordt?

Andrea: “De Pabo gaat ervanuit dat de schoolopleider op dinsdag is vrijgeroosterd voor de begeleiding van stagiairs. Bijna alle stagiairs lopen daarom in ieder geval stage op dinsdag. Op die dag kan er overleg plaatsvinden met andere opleidingsscholen, is er tijd voor het bezoeken van stagiairs, overleg met de instituutopleider en kan intervisie worden georganiseerd voor de stagiairs.

Ik ben benieuwd hoe dat binnen Primo geregeld kan gaan worden. Als opleidingsscholen onderhouden wij nauw contact met de Pabo. Studenten van de Pabo zouden uiteindelijk de weg naar Primo moeten vinden na het afronden van hun opleiding en als collega bij ons aan de slag moeten kunnen gaan.”

Wilma: “Ik zou graag zien dat onze drie scholen officieel meedraaien in het BOSS-traject. Ik heb de voorkeur om alle drie dezelfde instituutbegeleider te hebben. Het lijkt me ook een goed idee om intensiever overleg te hebben met de drie Primo-scholen om samen de zelfde plannen te kunnen maken en uitvoeren.”

Marianne: “De school op de kaart zetten als goede opleidingsschool. Volwaardig BOSS-partner zijn. De halve dag behouden als schoolopleider. Dit is noodzakelijk om een goede opleidingsschool te zijn. Uitbreiden samenwerking met instituutsopleider. Intervisie met studenten.”

 

Peter Jonkers is in gesprek gegaan met Wijzer in Opvang & Onderwijs. Vanaf nu sluiten wij aan bij de overleggen van Wijzer. Er wordt toegewerkt naar het volledig meedraaien in het BOSS-traject, dan komen wij ook in aanmerking voor de bijbehorende subsidie.