logo jongleren
Artikel

Wijkgericht werken in Schiedam-Oost

Geplaatst op: 15 april 2019

Geen kind de wijk uit. Met dit motto zijn de drie scholen in Schiedam-Oost, De Kaleidoscoop, De Singel en De Peperklip, gestart met wijkgericht werken. Het klinkt natuurlijk prachtig, wijkgericht werken, maar wat betekent dit nu in de praktijk?


Nog voor de start van de pilot zijn de directeuren van de drie scholen bij elkaar gekomen om naar elkaar uit te spreken dat ze de samenwerking in de wijk willen versterken. Dat ze elkaar niet zien als concurrenten maar, om met de woorden van Covey te spreken, win-win willen denken. De drie scholen, elk met een eigen identiteit, staan in dezelfde wijk en hebben hierdoor veel met elkaar gemeen. Vanuit die gemeenschappelijkheid ontstaan kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Met zoveel kennis, expertise en hart voor onderwijs moet het toch mogelijk zijn alle kinderen in Schiedam-Oost een onderwijsplek in de wijk te bieden?

Met deze gedachte zijn we dit schooljaar, in samenwerking met Onderwijs dat Past, begonnen. Eenmaal per acht weken komen de directeuren en intern begeleiders van de drie scholen bijeen om het wijkgericht werken vorm te geven. Deze gesprekken hebben al tot een aantal mooie initiatieven geleid. De Peperklip heeft haar schoolkoor en naschoolse kookactiviteiten opengesteld voor de wijk. Prachtig om te zien hoe de leerlingen van verschillende scholen naast elkaar op een podium of in de keuken staan. Er is een leesspecialist voor de wijk waardoor de kinderen niet meer ver hoeven te reizen voor speciale leesbegeleiding. Goed (taal)onderwijs aan nieuwkomers, een belangrijk en actueel vraagstuk op de scholen, krijgt meer vorm door de wijkgerichte workshops die CON de Wereldschool aanbiedt. Tot slot is er een wijk IB-overleg opgericht, een mooie manier om van elkaar te leren. Voor goede samenwerking is het immers van belang dat we elkaar, en elkaars expertise, weten te vinden.

We hebben met deze initiatieven een mooie start gemaakt. Wijkgericht werken is een organisch proces en hierdoor constant in beweging. Heldere communicatie, evaluatie en reflectie en goed onderling contact zijn noodzakelijk om de samenwerking de komende jaren te versterken.