logo jongleren
Artikel

Woordenschat een vak?

Geplaatst op: 16 oktober 2018

In een eerder artikel van Betty van Dam (directeur OBS De Violier) ‘Moet begrijpend lezen een vak zijn op de basisschool?’ (in Beter Begeleiden van maart 2018) was de conclusie dat de vakken begrijpend lezen en woordenschat in het basisonderwijs gebaseerd zijn op een schijnbehoefte met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het Onderwijs. Op uitnodiging van de redactie van Beter Begeleiden heeft Betty vervolg geschreven over zin en onzin van woordenschatonderwijs.


Klik hier voor het artikel gepubliceerd in het nummer van LBBO Beter Begeleiden van september 2018.