Terug naar overzicht

Vacatures Raad van Toezicht

In verband met het verlopen van de zittingstermijn zijn wij per 1 juli 2017 op zoek naar twee enthousiaste kandidaten uit de regio, met inhoudelijke aansluitende kennis, een relevant netwerk en bij voorkeur toezichthoudende ervaring in het primair openbaar onderwijs.

Lid Raad van Toezicht
Een lid van de RvT, te benoemen op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die ervaring met medezeggenschapen en/of het betrekken van stakeholders in het onderwijs heeft.

(Toekomstig) voorzitter Raad van Toezicht
De voorzitter is de regisseur van het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. Tevens is de voorzitter sparringpartner en eerste aanspreekpunt van de Bestuurder. In 2018 neemt de huidige voorzitter afscheid. Als lid RvT wordt u eerst benoemd als vicevoorzitter om vervolgens de voorzittersrol over te nemen.

Voor meer informatie klik hier.