Covid-19

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze scholen. Bij Stichting Primo Schiedam volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Ventilatie in de scholen

Sinds de zomervakantie is er veel (media)aandacht voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding hiervan heeft ook Stichting Primo Schiedam kritisch gekeken naar de ventilatie in onze scholen. Hieronder vindt u een document waarin onze bevindingen staan en wordt de specifieke situatie per gebouw weergegeven.

Wat betekenen de nieuwe corona maatregelen voor u?

Tijdens de persconferentie van maandagavond 28 september zijn een aantal maatregelen genoemd voor de komende 3 weken om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.

Voor het onderwijs veranderd er niets. De scholen blijven geopend en dezelfde regels worden gehanteerd:

  • Volwassene alleen op afspraak in de school
  • Halen/brengen door 1 persoon
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Met klachten blijven we thuis
  • Het afscheid is kort

Zie hier de landelijke en regionale maatregelen.

Versoepeling richtlijnen voor kinderen

Tijdens de persconferentie over het coronavirus van vrijdagavond 18 september heeft het kabinet medegedeeld dat richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld. Het besluit is dat kinderen met milde klachten (verkoudheidsklachten) niet thuis hoeven te blijven van school en niet op het coronavirus getest hoeven te worden.
Zie hier testadvies GGD Rotterdam-Rijmond kinderen t/m 12 jaar.

De basisscholen zijn geopend

De basisscholen en opvang zijn gewoon geopend. Wij vragen ouders die recent in ‘oranje gebieden’ zijn geweest hun verantwoordelijkheid te nemen door in thuis-quarantaine te gaan. 

U wordt door de school geïnformeerd indien er specifieke afspraken voor de school van toepassing zijn. Heeft u hier vragen over, stel deze dan aan de schooldirecteur.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeentes in de regio. Er is vanuit de besturen het nadrukkelijk verzoek neergelegd om hierin met een zelfde basisframe te gaan werken. Daardoor kunnen we afstemmen, samen optrekken, delen en uitwisselen.

Samen zorgen wij ervoor dat de school veilig en gezond is. Dit doen wij zo:

Daarnaast blijft het handen wassen een belangrijk aandachtspunt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Boven alle wasbakken hangt de handen was instructie.

Wat doet de school als een medewerker ziek is?

Medewerkers die klachten hebben als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Gaat uw vraag over hoe Stichting Primo Schiedam handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Meer informatie over het coronavirus

Website van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Website van het RIVM:

Website gemeente Schiedam

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 6 oktober 2020.