Info over Coronavirus

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze scholen. Bij Stichting Primo Schiedam volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Op zondag 15 maart is onderstaande brief verzonden via de scholen naar alle ouders: 

Beste ouders/verzorgers, 

Vanmiddag heeft de regering besloten en aangekondigd dat vanaf morgen de scholen en opvanglocaties vooralsnog gesloten zijn tot en met 6 april 2020.  

De overheid heeft een beroep op scholen en opvangorganisaties gedaan om voor de kinderen van ouders die in de vitale beroepen werkzaam zijn, onderwijs en opvang te bieden. Het overzicht van deze beroepen vind u hier.

Bent u een ouder met een vitaal beroep? 
Dan kunt u een mail sturen naar de school. Dan kan uw kind morgen gewoon naar school. Deze noodmaatregel is er vooral om u als ouder/verzorger de gelegenheid te bieden uw beroep uit te kunnen oefenen. 

Op dit moment kan ik nog niet op alle vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, een antwoord geven. U wordt op de hoogte gehouden via school en/of bestuur. Voor de kinderen die thuis zitten wordt hard gewerkt aan alternatieve (digitale) vormen van onderwijs. Hier wordt u door de school de komende dagen over geïnformeerd.

Het is voor iedereen een nieuwe situatie. Dit vergt creativiteit en flexibiliteit van ons allemaal. Ik weet zeker dat dit ons gaat lukken!

Met vriendelijke groet,


Peter Jonkers
Directeur-bestuurder
Stichting Primo Schiedam

Wij blijven onze bestaande protocollen hanteren ook bij een kleine bezetting. Op al onze scholen zijn duidelijke informatieve posters te vinden om de maatregelen te nemen ter voorkoming van de virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze zijn simpel, maar heel effectief:

 • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Neem afstand van iemand die niest.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
 • Wij geven elkaar voorlopig geen hand.

We leggen de kinderen uit hoe zij hun handen moeten wassen en hoe zij moeten hoesten of niesen. Bij het binnenkomen en naar huis gaan zullen we de kinderen groeten zonder hen een hand te geven om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken.

Wat doet de school als een kind ziek wordt?

Mochten wij bij een kind één van de volgende klachten constateren, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts, dan volgen wij dit protocol:

 1. De directeur of leerkracht neemt altijd contact op met de ouders van het kind. Kinderen die op school genoemde klachten krijgen, moeten naar huis!
 2. Het kind zal niet op school/opvang aanwezig zijn, totdat het is uitgeziekt (in overleg ook de broertjes en zusjes niet).

Wat doet de school als een medewerker ziek is?

Medewerkers die klachten hebben als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Wat verwachten wij van u?

 1. Wij verwachten dat alleen kinderen van ouders die in de vitale beroepen werkzaam zijn naar school komen.
 2. We verwachten dat er geen zieke kinderen naar school/opvang worden gestuurd.
 3. Raadpleeg ‘wanneer contact opnemen met huisarts/GGD‘ bij kinderen en volwassenen met genoemde klachten.
 4. Als het coronavirus wordt geconstateerd of vermoed, meld het direct aan de directeur. De GGD geeft dan richtlijnen hoe als school te handelen.
 5. We verwachten dat degene die uw kind komt halen en brengen vrij is van genoemde klachten en niet (meer) besmettelijk is voor anderen, dit geldt uiteraard ook voor de hulpouders.

Staat uw vraag er niet bij?
Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat uw vraag over hoe Stichting Primo Schiedam  handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 15 maart 2020.