Covid-19

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze scholen. Bij Stichting Primo Schiedam volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Huidige maatregelen

Het basisonderwijs blijft in ieder geval tot en met vrijdag 22 januari onderwijs op afstand geven.
De volgende leerlingen komen in aanmerking voor noodopvang op school en kinderopvang:
– leerlingen in het primair onderwijs met minimaal één ouder met een cruciaal beroep;
– leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school samen met de gemeente bepaalt om welke individuele leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers.

Voor deze leerlingen wordt opvang geregeld. U wordt via de eigen school op de hoogte gesteld welke afspraken hierover zijn gemaakt.

Waarom worden deze maatregelen in het primair onderwijs genomen?

Het OMT wijst in zijn adviezen meermaals op het relatief beperkte aantal besmettingen in deze leeftijdsgroep. Ook uit het laatste OMT-advies blijkt dat in de groep 0-12 jarigen het aantal besmettingen lager is dan in alle andere leeftijdsgroepen.

De lockdown die sinds december geldt heeft het totale aantal besmettingen nog onvoldoende naar beneden gebracht.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de verspreiding en het effect van de nieuwe VK-variant van het virus is, en wat de rol van kinderen is bij de overdracht van deze variant.

Om deze redenen adviseert het OMT om de afweging voor heropening van het primair onderwijs uit te stellen, minimaal totdat er meer informatie bekend is over het VK-variant van het virus.

Voor welke periode gelden de maatregelen in het primair onderwijs?

Voor het primair onderwijs gelden de maatregelen in beginsel tot en met vrijdag 22 januari 2021. Als de hiervoor relevante (onderzoeks)informatie beschikbaar is, bepaalt het kabinet op 19 januari of het primair onderwijs daarna weer open kan.

Lees meer over de maatregelen op Rijksoverheid.nl.

Onderstaande informatie is alleen van toepassing wanneer een locatie open is voor (nood) opvang.

 • Aangepast testbeleid & thuisblijfregels – kinderen tot en met 12 jaar:
  Hebben deze kinderen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen. Kinderen met alleen een neusverkoudheid mogen naar noodopvang en school.
  Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
  • De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.
  • Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.
  • Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en als de scholen hun deuren weer mogen openen, gaan zij ook gewoon naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid. Zij laten zich testen en blijven thuis in afwachting van de test en het testresultaat.
 • Thuisblijfregels personeel – gezondheid personeel:
  Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad: mogelijkheid om op de 5e dag na dit laatste contact getest te worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon vervolgens zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact. Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.

Zie ook het protocol van de RIVM.

Wat spreken we met elkaar af?

 • Volwassene alleen op afspraak in de school
 • Halen/brengen door 1 persoon
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Met klachten blijven we thuis
 • Het afscheid is kort

Zie hier de landelijke en regionale maatregelen en hier de recentste protocollen voor de basisscholen.

Ventilatie in de scholen

Sinds de zomervakantie is er veel (media)aandacht voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding hiervan heeft ook Stichting Primo Schiedam kritisch gekeken naar de ventilatie in onze scholen. Hieronder vindt u een document waarin onze bevindingen staan en wordt de specifieke situatie per gebouw weergegeven.

Klik hier voor document ventilatie in schoolgebouwen Primo

Vakantie

De basisscholen en opvang zijn gewoon geopend. Wij vragen ouders die recent in ‘oranje gebieden’ zijn geweest hun verantwoordelijkheid te nemen door in thuis-quarantaine te gaan. 

U wordt door de school geïnformeerd indien er specifieke afspraken voor de school van toepassing zijn. Heeft u hier vragen over, stel deze dan aan de schooldirecteur.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeentes in de regio. Er is vanuit de besturen het nadrukkelijk verzoek neergelegd om hierin met een zelfde basisframe te gaan werken. Daardoor kunnen we afstemmen, samen optrekken, delen en uitwisselen.

Samen zorgen wij ervoor dat de school veilig en gezond is. Dit doen wij zo:

Daarnaast blijft het handen wassen een belangrijk aandachtspunt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Boven alle wasbakken hangt de handen was instructie.

Wat doet de school als een medewerker ziek is?

Medewerkers die klachten hebben als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Gaat uw vraag over hoe Stichting Primo Schiedam handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Meer informatie over het coronavirus

Website van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Website van het RIVM:

Website gemeente Schiedam

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 13 januari 2021.