Covid-19

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze scholen. Bij Stichting Primo Schiedam volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

De basisscholen en opvang zijn na de zomervakantie gewoon geopend. In principe hanteren wij dezelfde afspraken als voor de zomervakantie. U wordt door de school geïnformeerd welke specifieke afspraken er voor de school van toepassing zijn. Heeft u hier vragen over, stel deze dan aan de schooldirecteur.

Onderzoeksresultaten tonen aan dat van alle gemelde COVID-19 patiënten amper 1% de leeftijd onder de 20 jaar heeft, terwijl deze groep 22% van de gehele bevolking uitmaakt. Kinderen zijn dus ondervertegenwoordigd in de patiëntenpopulatie. Dit gegeven in aansluiting op andere onderzoeksgegevens heeft geleid tot het besluit van de overheid om scholen weer open laten gaan.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeentes in de regio. Er is vanuit de besturen het nadrukkelijk verzoek neergelegd om hierin met een zelfde basisframe te gaan werken. Daardoor kunnen we afstemmen, samen optrekken, delen en uitwisselen.

Voorop staat dat we de start op een verantwoorde en zo’n veilig mogelijke manier voor en met elkaar doen met inachtneming van:

  • Medewerkers en kinderen met klachten blijven in elk geval thuis.
  • Medewerkers met klachten kunnen worden getest zodat helder wordt of zij het virus hebben of niet.
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school. Bij hoge uitzondering waar sprake is van zorg, kunnen we, met gepaste afstand, afspreken.
  • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
  • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen werken, bespreken met de directeur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.
  • Er worden aanvullende afspraken gemaakt rond de schoonmaak van onze schoolgebouwen.

Samen zorgen wij ervoor dat de school veilig en gezond is. Dit doen wij zo:

Daarnaast blijft het handen wassen een belangrijk aandachtspunt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Boven alle wasbakken hangt de handen was instructie.

Wat doet de school als een kind ziek wordt?

Mochten wij bij een kind één van de volgende klachten constateren, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts, dan volgen wij dit protocol:

  1. De directeur of leerkracht neemt altijd contact op met de ouders van het kind. Kinderen die op school genoemde klachten krijgen, moeten naar huis!
  2. Het kind zal niet op school/opvang aanwezig zijn, totdat het is uitgeziekt (in overleg ook de broertjes en zusjes niet).

Wat doet de school als een medewerker ziek is?

Medewerkers die klachten hebben als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Staat uw vraag er niet bij?
Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat uw vraag over hoe Stichting Primo Schiedam handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Vraag en antwoord

Over het coronavirus

Goed handen wassen, hoe doe je dat?

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 30 juli 2020.