Covid-19

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze scholen. Bij Stichting Primo Schiedam volgen wij de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Buitenschoolse Opvang vanaf maandag 19 april geopend

Vanaf maandag 19 april is de buitenschoolse opvang weer geopend. Op de website lesopafstand.nl staan de geactualiseerde protocollen voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

Privacy

Bij Primo Schiedam gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om. De GGD kan om goed een bron- en contactenonderzoek te kunnen uitvoeren vragen aan een school om bepaalde gegevens te delen. Als ouder kunt u aangeven dat u dit niet wenst.

Hoe worden kinderen getest? Video van het jeugdjournaal:

Basisscholen vanaf 8 februari weer open

Vanaf maandag 8 februari zijn onze basisscholen weer geopend. We zijn blij om alle leerlingen weer op school te zien en op school les te geven. Om te zorgen dat iedereen zo gezond mogelijk blijft, werken alle scholen volgens het protocol van de PO raad en de maatregelen van de overheid. Sommige maatregelen zijn verplicht, andere zijn een advies. Maatregelen kunnen hierdoor per school verschillen. Ouders worden via Parro en de nieuwsbrieven geïnformeerd over de maatregelen op school.

Ook is het ‘verkoudheidsprotocol’ aangescherpt per 8 februari. Dit betekent dat kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang mogen. Uitgezonderd zijn kinderen die:

  • Af en toe hoesten;
  • Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
  • Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Wat spreken we met elkaar af?

  • Volwassene alleen op afspraak in de school
  • Halen/brengen door 1 persoon
  • Leerlingen vanaf groep 5 (indien mogelijk) alleen naar school
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
  • Met klachten blijven we thuis
  • Het afscheid is kort
  • Advies: Ouders/ verzorgers dragen mondneusmaskers tijdens de haal- en brengmomenten

Ventilatie in de scholen

Sinds de zomervakantie is er veel (media)aandacht voor ventilatie in schoolgebouwen. Naar aanleiding hiervan heeft ook Stichting Primo Schiedam kritisch gekeken naar de ventilatie in onze scholen. Hieronder vindt u een document waarin onze bevindingen staan en wordt de specifieke situatie per gebouw weergegeven.

Klik hier voor document ventilatie in schoolgebouwen Primo

Vakantie

De basisscholen en opvang zijn gewoon geopend. Wij vragen ouders die recent in ‘oranje gebieden’ zijn geweest hun verantwoordelijkheid te nemen door in thuis-quarantaine te gaan. 

U wordt door de school geïnformeerd indien er specifieke afspraken voor de school van toepassing zijn. Heeft u hier vragen over, stel deze dan aan de schooldirecteur.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeentes in de regio. Er is vanuit de besturen het nadrukkelijk verzoek neergelegd om hierin met een zelfde basisframe te gaan werken. Daardoor kunnen we afstemmen, samen optrekken, delen en uitwisselen.

Samen zorgen wij ervoor dat de school veilig en gezond is. Dit doen wij zo:

Daarnaast blijft het handen wassen een belangrijk aandachtspunt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. Boven alle wasbakken hangt de handen was instructie.

Wat doet de school als een medewerker ziek is?

Medewerkers die klachten hebben als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts moeten in ieder geval contact met collega’s en kinderen voorkomen door thuis te blijven. Zoals gebruikelijk proberen we dan een vervanger te vinden.

Staat uw vraag er niet bij?

Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Gaat uw vraag over hoe Stichting Primo Schiedam handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school.

Meer informatie over het coronavirus

Website van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Website van het RIVM:

Website gemeente Schiedam

Website van de Rijksoverheid:

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 19 april 2021.