Terug naar overzicht

#POFront 2

Dinsdag 27 juni vindt de prikactie plaats waarvan de Primo directeuren hebben aangegeven dat zij hieraan zullen deelnemen. De actie houdt in dat de deuren van onze scholen een uurtje later zullen opengaan en dat er ’s middags een ouder en een leerkracht van iedere school zullen afreizen naar Den Haag om de aanbieding van de petitie kracht bij te zetten.  

In de petitie roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Verschillende mensen hebben aan mij mijn standpunt gevraagd. Ik heb dit reeds in de GMR duidelijk gemaakt maar doe dit ook via dit nieuwsbericht. 

Ik onderschrijf de doelstellingen van de actie volledig, namelijk aandacht vragen voor meer geld in het basisonderwijs ten behoeve van een betere salariëring maar vooral ook voor de verlaging van de werkdruk.

De afgelopen jaren hebben we onze inkomsten zien teruglopen. Een maatregel zoals verandering van de gewichtenregeling leidt tot minder handen in onze scholen terwijl onze leerlingpopulatie niet verandert. Gevolg: een verhoging van de werkdruk. Ook voor de komende jaren zal dit nog gevolgen hebben voor de Primo begroting en zullen de inkomsten verder teruglopen.

Daarnaast zien we dat steeds minder mensen naar de PABO gaan en dat ons personeel voor het overgrote deel bestaat uit de parttime werkende vrouw. Het zou goed zijn als er meer mannen weer voor het basisonderwijs gaan kiezen. Een passende salariëring en een gezonde uitdaging/ werkomgeving horen hierbij.

Investeren in goed onderwijs is van belang. Ik zie als bestuurder met lede ogen aan dat de inkomsten teruglopen, terwijl de verwachtingen hoog zijn en dat dit, als dit zo doorgaat, tot een verdere verschraling leidt van het onderwijs. Ikzelf laat geen gelegenheid voorbij gaan om dit geluid te laten horen binnen de PO-raad, de overleggen met de lokale overheid, de inspectie en het ministerie. Natuurlijk naast alle goede dingen die binnen Primo gebeuren want met verzuring bereiken we niets.

Alleen heb ik niet de illusie dat binnen het krachtenveld waarin de politieke beslissers zich bevinden, mijn woorden werkelijk het verschil maken. Dat kan alleen als de mensen die zelf in de sector werken, hun mond opentrekken en duidelijk maken dat het zo niet langer kan. Daarom ben ik blij met deze actie, die gestart is door leerkrachten.  En het mooie is dat andere organisaties zich daarbij hebben aangesloten en we een eensgezind geluid kunnen laten horen: “We hebben een mooi vak waar we voor de 100% voor gaan, maar overheid zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden anders gaat het mis!” Een actie zoals de 27e moet helpen om uit te leggen dat er echt wat moet gebeuren. Ik hoop dat de politiek luistert.

Peter Jonkers

POFront