Terug naar overzicht

Leerkracht met expertise zorg & kindercoaching

Wij zoeken een leerkracht met expertise in zorg & kindercoaching (0,8 – 1 fte). Ingangsdatum 1 augustus 2021 voor De Taaltuin.

“Waar iedereen trots op zichzelf mag zijn”

De Taaltuin is een vooruitstrevende buurtschool midden in de wijk Nieuwland. Iedereen is welkom, gelijkwaardig en kansrijk door ons brede aanbod. Leren en ontwikkelen staan elke dag centraal, voor leerlingen en medewerkers. Vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs. Kinderen uit meerdere culturen ontmoeten elkaar op de Taaltuin, ontwikkelen hun eigen identiteit met respect voor de identiteit van de ander. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de Nederlandse taal goed leren beheersen en daarnaast een stevige basis meekrijgen voor de Engelse taal. We willen een school zijn waar leerlingen, ouders en team samenwerken om alle kinderen de beste kansen te bieden voor een mooie toekomst. De cultuur thuis en de thuistaal krijgen binnen de school een belangrijke plek. Het onderwijsaanbod op De Taaltuin gaat uit van kansengelijkheid en mogelijkheden voor iedere leerling. Wij geven expliciete directe instructies aan alle leerlingen waardoor elk kind leert lezen, spellen, schrijven en rekenen. Als er extra hulp noodzakelijk is dan doen we dat, als er meer uitgedaagd kan worden doen we dat ook.

Daarnaast werken we aan kennis, vaardigheden en (leer)houding die leerlingen nodig hebben, nu en later! Wij integreren kunst & cultuur met wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. We bezitten een prachtig leestheater en bibliotheek waar het leesplezier tot uiting kan komen. Veel bewegen is onderdeel van onze gezonde school. In een techniek-kook-studio, een kunstatelier en op een groen schoolplein kunnen kinderen zich verwonderen en vaardigheden opdoen. We begeleiden kinderen in het zich bewust te worden van hun eigen talenten, interesses en ontwikkelpunten. Op de Taaltuin leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en daarin een eigen bijdrage hebben. Leerlingen leren verantwoordelijkheid en initiatief te nemen voor hun leerproces, voor zichzelf en om te kijken naar anderen. De Taaltuin ontwikkelt zicht de komende jaren tot een integraal kindcentrum (IKC) waarbij kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met andere partners binnen het gebouw en in de wijk kunnen rekenen op een doorgaande lijn in aanbod en pedagogisch klimaat.


Wie ben jij?

  • Je bent een bevoegd leerkracht met daarnaast een (aanvullende) HBO/WO opleiding op het gebied van zorg, ondersteuning en opvoeding;
  • Je vindt het belangrijk in beide rollen te kunnen opereren, omdat je graag met je voeten in de klei blijft staan;
  • Je bent een teamspeler en in staat kennis en ervaring te delen om van daaruit verder mee te werken aan de ontwikkeling van ons onderwijs;
  • Je herkent je in de visie van De Taaltuin en vindt het een uitdaging mee te werken aan de realisatie.
  • Je vindt het een uitdaging om samen met ons team verantwoordelijk te zijn voor onze school en je wilt je daar graag in ontwikkelen.

Wat bieden wij jouw?

  • De mogelijkheid om als expert-leraar ingezet te worden met daarbij een passende salariëring;
  • Samenwerken in een open, divers en leergierig team waarin de verantwoordelijkheid en aansturing met elkaar wordt gedeeld;
  • In overleg met jou wordt vorm en inhoud gegeven aan de concrete invulling van je functie;
  • Vijf gelijke dagenmodel;
  • Scholing en begeleiding en ruimte voor eigen ontwikkeling.

Reageren?

Solliciteren via Saskia Berkhout, schoolleider van De Taaltuin, s.berkhout@primoschiedam.nl of laat je gegevens achter en wij bellen je terug.

Een beeld krijgen van De Taaltuin?

Een mooi artikel over de eerste nationale waterdag met De Taaltuin in de hoofdrol: Elke druppel telt.

Sanja vertelt over het leestheater

Of kijk op de website: https://taaltuinschiedam.nl

Over Stichting Primo Schiedam

Stichting Primo is de overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Schiedam. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is waardoor kinderen zich op de breedste manier kunnen ontwikkelen. Behalve aan kennis en vaardigheden besteden we daarom op al onze scholen aandacht aan deze diversiteit. Dit doen wij binnen een veilige, uitdagende en hoogwaardige leeromgeving waar onze leerkrachten centraal staan.

Vacature geplaatst op 3 mei 2021.