Lees verder

Alle medewerkers van Primo hebben toegang
tot de Primo Academie Online, een online
leeromgeving met E-learning, We-learning,
Webinairs en Essentials.

Maak kennis met een
schat aan informatie

PO Raad: Visie op het jonge kind

Maat(jes)werk

Primo Academie
nu online

Lees verder

In het Maatjesproject van De Taaltuin gaan leerlingen uit de
bovenbouw gekoppeld aan leerlingen uit de onderbouw
zelfstandig op pad door het museum om samen betekenis te
geven aan kunst.

Burgerschap in het museum

Primo Academie nu online

PO Raad: Visie op het jonge kind

Maat(jes)werk

Lees verder

Voor een artikel in het magazine HJK interviewde Anneke
Elenbaas van Ommen Steven de Vries en Sarah Abbou van de
PO-raad over hun visie op het jonge kind.

Artikel uit het magazine
HJK

Maat(jes)werk

Primo Academie nu online

PO Raad: Visie op
het jonge kind

Magazine


alles nieuws video artikel opinie