Onze ouders

Ouders zijn belangrijk

Een goede samenwerking met u als ouder is belangrijk, met elkaar bereiden we uw kind voor op een kansrijke toekomst. Uw bijdragen, klein of groot, stellen we daarom erg op prijs. We luisteren naar uw ideeën en nemen uw opmerkingen serieus. We nodigen u ook uit om mee te praten, op school- of op stichtingsniveau. Dat kan bijvoorbeeld in de ouderraad of de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Hebt u vragen, dan beantwoorden wij die graag. U kunt contact opnemen met een leerkracht of de directie van de school van uw kind of (voor algemene vragen) met een medewerker van ons bestuursbureau.​