Onze partners

Samenwerken aan het beste onderwijs

​​​​Om u en uw kind het beste te kunnen bieden, werken wij samen met professionele partners. Zo kunnen we u onder andere een samenhangend geheel van betaalbare voor-, buiten- en naschoolse voorzieningen en tussenschoolse opvang bieden. Ook op het gebied van zorg en passend onderwijs schakelen wij de expertise in van externe partijen. Samen halen we het beste in uw kind naar boven.

Onze partners zijn: SWV Onderwijs dat PastMinters, KomKids​, Mundo, Gemeente Schiedam, CJG, SWS Welzijn, Bibliotheek Schiedam en de Kleine Ambassade.partners nieuw kopie2