Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Immers het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht.

Binnen Stichting Primo Schiedam gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement en op welke wijze wij dit doen kunt u nalezen in het IBP beleid (informatie beveiliging en privacy).

In de schoolgids van 2021 -2022 kunt u lezen welke maatregelen er zijn genomen op de school van uw kinderen om de privacy te waarborgen.

De functionaris gegevensbescherming is mevrouw Nichola Capel, werkzaam op het bestuurskantoor. Al uw vragen en opmerkingen over privacy en het melden van datalekken kunt u mailen naar: n.capel@primoschiedam.nl.

Diverse documenten

Privacy convenant samenwerking Onderwijs – Gemeente – Jeugdhulp september 2021