logo jongleren
Artikel

Gorilla’s, kinderen en de startersgroep

Geplaatst op: 22 maart 2024

Ben jij benieuwd naar wat deze drie zaken met elkaar te maken hebben? Dan stellen we je graag voor aan Sandra van Bruggen. Een kersverse Primo-collega die sinds dit jaar met veel passie lesgeeft aan leerlingen van De Poldervaart.

door de redactie


Sandra van Bruggen, 46 jaar, is sinds oktober van dit schooljaar leerkracht in groep 3-4 van MDO De Poldervaart. Hoewel ze pas een paar maanden voor de groep staat, kunnen we haar geen starter noemen: het is al ruim 20 jaar geleden dat ze haar pabo-diploma haalde. Sandra besloot toentertijd om niet voor de klas te gaan staan, omdat ze een unieke kans kreeg om te gaan werken met een heel andere groep, namelijk de gorilla’s in Diergaarde Blijdorp.

“Ik werkte al in de dierentuin en in de periode dat ik mijn pabo-diploma haalde, kreeg ik een aansturende functie bij de apen aangeboden. Een ontzettend interessante baan die ik niet wilde laten schieten. Toch ben ik altijd met één voet in het lesgeven blijven staan. In de dierentuin was ik veel betrokken bij educatie. Daarnaast had ik een eigen bedrijfje, waarmee ik als coach de verbinding legde tussen menselijk gedrag en dierlijk gedrag. Dieren en mensen hebben meer gemeen dan je denkt en daar kunnen we veel van leren.

Na twintig jaar met veel plezier in de dierentuin te hebben gewerkt, merkte ik dat het tijd werd om verder te kijken. Ik zat er al lang mee in mijn hoofd, maar toen Bokito (gorillaman, leider van de groep, red.) overleed en de gorillagroep daardoor uit elkaar viel, werd het voor mij makkelijker om de stap naar het onderwijs te zetten. Door het lerarentekort kon ik die overstap ook nog snel maken.”

Tijd voor het onderwijs

Zo geschiedde: vlak na de start van het schooljaar begon Sandra op De Poldervaart, een school voor speciaal onderwijs. Leerlingen krijgen er specialistische begeleiding vanwege gedragsproblemen of trauma. Het is daardoor een vorm van onderwijs die uitstekend aansluit op haar passie voor gedrag.

“Mijn groep bestaat uit acht kinderen, maar die tellen soms voor 88. Deze kinderen komen niet goed tot leren, omdat hun gedrag ze in de weg zit. Voordat we kunnen starten met schoolse vaardigheden, moeten we eerst aan de slag met sociale vaardigheden. Denk daarbij aan dingen als kinderen leren dat elkaar slaan echt niet mag. Nu we een paar maanden verder zijn, kom ik pas aan het eerste leren rekenen en lezen toe.

Misschien ben je hier op school wel meer sociaal werker dan leerkracht. Maar dat past bij mij. Juist vanwege mijn achtergrond in de dierentuin heb ik een ontzettende passie voor gedrag. Waarom doet dit kind zo? Wat lukt er niet? Hoe een kind tot leren komt, is een puzzel die je moet oplossen. Als het lukt om dat te ontcijferen… dat is voor mij genieten!”

 

Startersgroep voor al je vragen

Hoewel Sandra niet nieuw is in het onderwijs, is het ook weer niet zo dat zij na twintig jaar alles weer oppakt alsof ze nooit weg is geweest.

“Toen ik wegging, schreven we nog op een krijtbord. Sommige methodes ken ik nog wel, maar andere moet ik nog onder de knie krijgen. Voor elke les heb ik dus een extra goede voorbereiding nodig, daarvoor ga ik vaak bij mijn collega’s te rade. Ik leer nog continu bij. Het is fijn dat daar vanuit de directie ook rekening mee is gehouden. Ik sta bijvoorbeeld niet alleen voor de klas, dat doe ik samen met een collega. Daarnaast heb ik een coach die soms ook komt kijken bij een les, waarna we bespreken wat er anders of beter kan.”

Zelfs met die goede begeleiding op school, blijft er nog genoeg over om als nieuwe collega te ontdekken en uit te vogelen. En zoals Sandra zegt: “daarvoor wil je niet continu je hardwerkende collega’s lastigvallen”. Daarom heeft Primo Schiedam een startersgroep voor nieuwe collega’s opgezet. Met regelmaat komen zij bij elkaar om kennis te maken met elkaar, ervaringen uit te wisselen en meer te weten te komen over allerlei praktische zaken waar je als leerkracht mee te maken krijgt.

“Binnen de startersgroep ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt. De meeste collega’s in de startersgroep komen net van de pabo, een enkeling is zij-instromer. Omdat ik ouder ben – ik ben verreweg de oudste in de groep – ben ik niet bang om collega’s veel te vragen. Maar twintig jaar geleden was dat wel anders. Zeker als je dan een collega hebt die net even iets te fel zegt: ‘nu even niet’.”

 

Leren van en met elkaar

“Ik zie de startersgroep als een netwerk waarop ik terug kan vallen als ik vragen heb. Het is fijn dat daar vanuit de directie tijd voor  wordt vrijgemaakt. Ik werk vijf dagen en op al die dagen ga ik pas ver na werktijd naar huis. Sommige dingen wil je wel verder uitzoeken, maar daar kom je op een gewone werkdag niet aan toe. Daarom vond ik het fijn dat we tijdens een van de bijeenkomsten van de startersgroep een uitleg gekregen over de HR Today-app. Over waar je alles kunt vinden, hoe je declaraties kunt indienen, en dat soort dingen. Zo zou ik ook wel meer willen weten over Gynzy. Daar doe ik nu mijn dagstart mee, maar volgens mij is er zoveel meer mogelijk.

Tijdens een andere bijeenkomst hebben we oudergesprekken geoefend. Meer ervaren collega’s speelden dan een bepaald type ouders en wij moesten dan bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek voeren. Het is leuk om daar met elkaar over te praten, ervaringen uit te wisselen en met elkaar te oefenen.”

De leerkrachten uit de startersgroep gaan ook bij elkaar op bezoek: “Ik ben bij een van de starters op De Taaltuin gaan kijken. Zij is daarna bij mij op De Poldervaart geweest. Het was leuk om een collega op deze manier beter te leren kennen. Het was wel lastig om veel ideeën uit te wisselen, omdat er tussen het regulier onderwijs en speciaal onderwijs een wereld van verschil ligt. Neem alleen al de groepsgrootte: zij staat voor een groep van 27 leerlingen, ik voor een groep van 8.

Toch is het goed om op deze manier te ontdekken welke scholen allemaal bij Primo horen en onderdeel uitmaken van hetzelfde systeem. Ik was ook echt onder de indruk van de inrichting van het schoolgebouw. De manier waarop ze op De Taaltuin de leeshoeken en het theater hebben ingericht, heb ik als inspiratie meegenomen naar De Poldervaart.”

 

Niet jobhoppen, maar verdiepen

Via de startersgroep maakt Sandra kennis met veel verschillende Primo-scholen, maar ze denkt er niet aan om over te stappen. “Mijn passie is speciaal onderwijs, mijn toekomst ligt hier op De Poldervaart. Mijn ambitie is nu vooral om een steeds betere leerkracht te worden en mij verder te specialiseren in de doelgroep. Ik wil niet jobhoppen, ik wil mij verdiepen.”