logo jongleren
Artikel

Het NKC leert kinderen verbanden leggen

Geplaatst op: 6 december 2023

Inge van der Werff is intern leesbegeleider en leerkracht van groep 6 op Het Kleurrijk, een van de scholen binnen Primo die meedoen aan de pilot van het Nederlands Kennis Curriculum. Een van de eerste terugkerende NKC-thema’s op Het Kleurrijk is het onderwerp economie, of eigenlijk ‘Nederland in verbinding’. Inge vertelt hoe ze daar bij haar op school invulling aan geven. En hoe ze daar deze tweede keer opnieuw van leren.

door de redactie


“Het grote voordeel van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC) is dat je vijf weken lang heel erg diep een thema induikt,” vertelt Inge. “Je besteedt vrijwel elke middag helemaal aan het thema. Door middel van een knutselles of een geschiedenisles. Of je geeft in plaats van de reguliere schrijfles een schrijfopdracht waarbij de kinderen bijvoorbeeld een tekst over de Europese Unie overschrijven.” Op verschillende manieren, op verschillende vakgebieden zijn de kinderen constant bezig met hetzelfde thema en worden de thema’s van het NKC verweven met de andere gebieden. “We merken dat, doordat kinderen er vijf weken lang zo in ondergedompeld worden, je veel meer op het thema in kan gaan. En dat maakt ze heel enthousiast. Ze gaan heel veel herkennen, ze leren de overlap zien en verbanden te leggen tussen alles. Je kunt echt de diepgang op gaan zoeken.”

 

“Je kunt echt de diepgang opzoeken”

 

Kennisvakken

Het thema waar Het Kleurrijk deze periode aan werkt is ‘Nederland in verbinding’. Inge: “Dat begint bij de kleuters met uitleg over wat winkelcentra zijn en hoe inkoop en verkoop in de winkel werkt. Hoe staan die beroepen met elkaar in verbinding? Dus echt handel op kleuterniveau. In groep 5/6, mijn groep, gaat het over hoe Nederland in verbinding staat met andere landen. Bij dit onderwerp komt best wat geschiedenis en aardrijkskunde kijken, terwijl in andere blokken bijvoorbeeld meer biologie zit.”

 

Vijf weken

Zo lag de focus in de groep van Inge de eerste week op de Europese Unie (EU), de Benelux en de samenwerkingen tussen de landen. “En we zijn heel erg bezig met de atlas: de legenda, registers. Wat zijn de voordelen van de EU, zijn er ook nadelen te bedenken? En we hadden het over de Brexit: wat waren de beweegredenen voor Engeland om uit te stappen? Zo heb je hele mooie gesprekken en discussies in de klas.”

De tweede week wordt de brug gemaakt met de economie: wat is een inkomen, wat is economie en wat is welvaart. En daarbij wordt de vergelijking getrokken tussen een arm en een rijk land: dus wat zijn de overeenkomsten en verschillen? “We hadden een tekst over dat de rijkere landen moeten bijspringen om de minder welvarende landen te helpen, zoals Griekenland en Spanje.”

De derde week gaat het vooral over emigratie en immigratie. In week 4 staan de industriële revolutie en kinderarbeid centraal, de voor- en nadelen, en hoe er met het Kinderwetje van Van Houten een einde kwam aan de kinderarbeid.
De laatste week, week 5, is vooral gericht op kunstdoelen. Het verschil tussen 2D en 3D en primaire en secundaire kleuren. “Wij pakken week 4 en 5 een beetje samen in een creatieve activiteit rondom het Kinderwetje van Van Houten. Dat is voor ons een mooie puzzel om de doelen en de onderwerpen met elkaar te integreren. Aan het eind van de vijf weken doen we vaak een afsluiting met de ouders erbij.”

Tweede keer

Het Kleurrijk doet het themablok economie/Nederland in verbinding voor de tweede keer. Thema’s komen met het NKC namelijk om het jaar terug. Dat zou moeten schelen in de tijd die leerkrachten vooraf moeten investeren om lessen te bedenken, maar de thema’s veranderen soms nog. “We dachten de uitwerking van twee jaar geleden erbij te kunnen pakken om meteen van start te kunnen gaan, maar er bleek naar aanleiding van onze feedback in de eerste pilot heel veel te zijn aangepast door het NKC. We hadden vorige keer teruggegeven dat het ontzettend veel was, er zat veel te veel in één week. Hoe de gemeenteraadsverkiezingen werken, hoe de Eerste en Tweede kamer werken én hoe de Europese Unie is opgebouwd. Om alles goed te behandelen in de klas was dat niet te doen. Het gevolg van onze eigen feedback is dat de EU overeind is gebleven en dat de rest naar een ander blok is verplaatst. Daardoor moesten we de lessen die we klaar hadden staan moesten aanpassen.”

Rekenen en spelling

Qua inhoud is Inge erg te spreken over het thematisch werken. Alleen de tijdsinvestering in de voorbereiding en de tijd die het in de klas vraagt, vindt zij lastiger. Een spelling- of rekenles moet nu soms plaatsmaken voor een themales. Rekenen en spelling worden namelijk niet meegenomen in het NKC, en daar moet op school toch ook aandacht aan geschonken worden. Zeker als er straks nóg veel meer thema’s per jaar de revue zullen passeren. Taal is dan weer makkelijker te integreren in de thema’s door de kinderen bijvoorbeeld een verhaal te laten schrijven met inleiding, kern en slot. Wat binnen dit thema dan weer hele mooie verhalen opleverde over de Hanzesteden.