Onze Scholen

Bij ons vindt u een breed aanbod aan onderwijssoorten. Onze scholen hebben allemaal een eigen gezicht, bieden onderwijs van hoge kwaliteit en zijn toegankelijk voor alle kinderen. Bij ons vindt u voor ieder kind van elk niveau een geschikte school. Of uw kind nu iets moeilijker of juist heel makkelijk leert. Daar zijn wij bijzonder trots op.

Alle Primo-scholen zijn brede scholen. Dat betekent dat ze intensief samenwerken met partners, zoals kinderopvang, welzijnsinstellingen en sport- en cultuurorganisaties. Zo bieden ze een veilige en uitdagende omgeving waarbinnen uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Maatschappelijk geëngageerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijs op maat, dat is waar wij voor staan. Daarbij houden we altijd rekening met de verschillen die tussen kinderen bestaan. Bij ons wordt uw kind optimaal voorbereid op een eigen rol in de maatschappij en een goede start in het voortgezet onderwijs.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met ons of met de schooldirecteur. Wij beantwoorden uw vragen graag.​

De Singel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kinderen hebben de toekomst. Dat weten we allemaal. Als ouders wil je je kinderen alles meegeven om van die toekomst een gelukkige toekomst te maken. Waarin uw kind een plek vindt in de wereld en in staat is zijn talenten optimaal te gebruiken. Op De Singel dragen wij daar graag aan bij.

Bezoek website

De Violier

De Violier is een school die stevig in de maatschappij staat. Bij ons kan uw kind zich van 07.00 tot 19.00 uur op alle gebieden ontplooien en zo opgroeien tot een persoonlijkheid met veel kennis, zelfvertrouwen en respect voor anderen. Kinderopvang en school gaan naadloos in elkaar over. Daarnaast zijn wij een gecertificeerde Early Bird-school, onze kinderen oefenen vanaf groep 1 spelenderwijs hun Engelse taalvaardigheid.

Bezoek website

Loep

Loep heeft een verfrissend, toekomstgericht concept dat uniek is voor Schiedam. Kennis en sport zijn hierbinnen twee belangrijke pijlers. Medio 2016 start de bouw van onze nieuwe school in Groenoord. Dat wordt een opvallend en duurzaam schoolgebouw dat ons onderwijs volledig tot haar recht laat komen. Een ideale uitvalsbasis voor al onze leergierige leerlingen.

Bezoek website

Het Kleurrijk

Het Kleurrijk is een nieuwe, toekomstgerichte openbare basisschool in Schiedam-West. Ons uitdagende onderwijs maakt kinderen nieuwsgierig waardoor ze willen leren en het beste uit zichzelf halen. Leren is op die manier leuk en betekenisvol. In 8 jaar tijd geven we uw kind een stevige basis voor de toekomst.

Bezoek website

De Taaltuin

Op De Taaltuin leren we veel, heel veel. Maar dat betekent niet dat we heel de dag met onze neus in de boeken zitten. Leren kan op veel meer manieren: tijdens het sporten, muziekles, excursies, zelfs als we koekjes bakken met de kleuters zijn we bezig met zaken als kennis en taalvaardigheid. Belevend leren noemen we dat, en dat is leren met plezier.

Bezoek website

Het Startblok

Het Startblok heeft alles in huis om ieder kind vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 8 de beste doorgaande leerlijn te bieden. Behalve veel aandacht voor de belangrijke basisvaardigheden rekenen, taal en lezen, hebben wij aandacht voor cultuur en sport.

Bezoek website

De Klinker

De Klinker is een moderne basisschool voor Daltononderwijs  waar kinderen met plezier naar toe gaan. Hier bieden wij o.a. gedegen taal-, lees- en rekenonderwijs en schenken extra aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het individuele kind en het samenwerken tussen kinderen.

Bezoek website

De Peperklip

Een school kies je niet zomaar. Al s ouder wil je dat uit je kind gehaald wordt wat er in zit. Als kind wil je met plezier naar een school gaan waar je talenten worden gezien. Ouders willen onderwijs van hoge kwaliteit en kinderen verdienen dit. Onze school biedt uw kind vernieuwend en uitdagend onderwijs, ondersteund door de nieuwste media (laptops en iPads).

Bezoek website

Het Windas

“Het Windas, de tijd van je leven”, is ons motto. Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Bij ons kan dat. Wij zijn een kleine basisschool waar iedereen elkaar kent. Door de grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is Het Windas echt onze school. Daar zijn we trots op.

Bezoek website

Montessori Schiedam

In Montessori Schiedam werken professionals in opvang en onderwijs vanuit het gegeven dat kinderen in staat zijn zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen, zolang de omgeving hen daartoe in staat stelt, hen uitdaagt en hen helpt het zelf te leren doen.

Bezoek website

De Poldervaart

SBO De Poldervaart is een school voor openbaar speciaal basisonderwijs. Op onze school geven we les aan kinderen van 4 tot maximaal 14 jaar van wie vaststaat dat zij specifieke ondersteunings- en/of instructiebehoeften hebben op het gebied van gedrag en leren.

Bezoek website