All posts by Sabine Ham

‘Buitenspel’

Stichting Samenwerkende Serviceclubs Schiedam (4 S’) wil met de film ‘ Buitenspel’ aandacht vragen voor laaggeletterdheid.

In Schiedam en Rotterdam heeft 17-22 % van de beroepsbevolking  grote moeite met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Dit getal is alarmerend. Mensen dreigen maatschappelijk af te haken of zijn al afgehaakt omdat hun taalvaardigheid te gering is. Taalambassadeurs en vrijwilligers vanuit verschillende organisaties in diverse gemeenten hebben gezamenlijk de schouders er onder gezet. Vaak met veel succes. Toch blijft het moeilijk om in contact te komen en te blijven met de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door middel van de korte speelfilm “Buitenspel”  van ongeveer 10 minuten, die het thema “laaggeletterdheid” belicht , denkt de 4 S’ daarin te kunnen voorzien.

  • De film kan een belangrijk instrument zijn voor de taalambassadeurs om laaggeletterden te bereiken en het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.
  • De film maakt het probleem concreter, door te laten zien wat de gevolgen zijn van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld het niet kunnen halen van diploma’s of het niet kunnen invullen van noodzakelijke formulieren
  • De film is een goed middel om de aandacht van laaggeletterdheid bij iedereen in de gemeente door vertoning via de lokale media goed op het netvlies te krijgen.

Met de film wil 4 S’ :

  • Beter in contact komen en blijven met de doelgroep en met de mensen om hen heen
  • Recht doen aan het niet aflatende enthousiasme van de vrijwilligers
  • Laten zien wat er in de Regio Rijnmond gebeurt
  • Zorgen voor een aanzet voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid met het ‘ Taalhuis’ als focus.

Filmscenario: ‘ Buitenspel’

“De jonge voetballer Denny (14 jaar) moet na het overlijden van zijn moeder samen met zijn vader het huishouden runnen. Zijn grote passie is voetbal. Hij schaamt zich elke wedstrijd voor zijn enthousiaste vader Wim (35 jaar) als die langs de kant van het veld commentaar levert op de scheidsrechter. Eigenlijk zou Wim zelf wel scheidsrechter willen zijn, maar hij heeft nooit de benodigde diploma’s gehaald. Als Wim de contributie van de club steeds niet betaalt, dreigt Denny vlak voor de kampioenswedstrijd uit de club te worden gezet. Dit leidt tot een ruzie tussen vader en zoon, waarin Denny er achter komt dat zijn vader niet goed kan lezen en schrijven en daardoor de contributie niet betaalt. Denny sluit met zijn vader een weddenschap. Wanneer Wim deze verliest belooft hij naar een taalcursus te gaan. Zijn vader leert lezen en schrijven, slaagt voor zijn cursus, maakt de contributie over en haalt zijn scheidrechters diploma. Denny heeft een vader om trots op te zijn.”

Doel van het verspreidingsplan:

Het ultieme doel is dat iedere belanghebbende (laaggeletterden, bedrijven, overheden, NGO’s etc, ) in de regio Rijnmond en de rest van Nederland deze film te zien krijgt. Voor de laaggeletterden moet dit een stimulans zijn om als nog  te gaan leren lezen en schrijven. De film richt zich op de zogenaamde ‘ schil’ rond de laaggeletterde . ‘De schil’ bestaat naast de directe omgeving van familie en vrienden uit werkgevers, huisartsen, apothekers, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners. Bedrijven, organisaties en overheden worden bewust gemaakt van het probleem van laaggeletterden en zullen dit beter kunnen herkennen bij hun medewerkers.

De film kan getoond worden tijdens teamvergaderingen, ouderavonden en is ook geschikt voor leerlingen van de bovenbouw. De film is een eerste aanzet om met elkaar in gesprek te gaan over laaggeletterdheid. Bij de film is ook een poster, deze kan hier gedownload worden.

Nieuwsbrief: Inspiratie

Zo vlak voor de vakantie de laatste nieuwsbrief met initiatieven die wij jullie niet willen onthouden. Het is een kleine greep uit de vele activiteiten die binnen Primo hebben plaatsgevonden. Leuk, goed en mogelijk inspirerend voor volgend jaar!!!

Een nieuw initiatief is het ‘Onderwijs café’ elkaar informeel ontmoeten om goede gesprekken over Onderwijs met elkaar te gaan voeren. De eerste uitnodiging ontvang je na de zomervakantie en verder komt ook dit jaar de Primo brede studiedag eraan. Een nieuw en spannend initiatief want deze wordt georganiseerd samen met Onderwijs dat Past. Het belooft nu al een boeiende, inspirerende en energierijke dag te worden.

 

Lees hier de Nieuwsbrief juli 2016

Column Peter Jonkers

De tijd vliegt…..

 

Deze week alweer de laatste week, de tijd vliegt voorbij en de hoeveelheid onderwerpen ook de afgelopen periode: passend onderwijs, Steven Pont, Boss traject, nieuw administratiekantoor, Primo Academie, IKC ontwikkeling, samenvoegen scholen, nieuwbouwtrajecten, kwaliteitszorg, ICT, interne audits, bezuinigingen…

Als ik dan zie hoe we dat met behulp van de Kleine Ambassade naar buiten hebben kunnen brengen in ons blad Jongleren dan ben ik trots op wat we met z’n allen allemaal bereiken en de vele mooie mensen die voor en met ons werken…..Nog even doorbijten en dan… genieten van de feestdagen wellicht met een goed boek…. Een hele fijne vakantie allemaal! Heel veel dank voor alle inzet en betrokkenheid!!

Peter Jonkers​

De Singel

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kinderen hebben de toekomst. Dat weten we allemaal. Als ouders wil je je kinderen alles meegeven om van die toekomst een gelukkige toekomst te maken. Waarin uw kind een plek vindt in de wereld en in staat is zijn talenten optimaal te gebruiken. Op De Singel dragen wij daar graag aan bij.

Website