All posts by Shanna Van der Nat

Leerkracht Sbo Poldervaart

Sbo De Poldervaart zoekt een superleerkracht! (Uren in overleg.)

SBO de Poldervaart is school voor openbaar speciaal onderwijs. Op De Poldervaart zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Het team zorgt voor een veilige en gestructureerde leeromgeving waarbinnen alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. Met op maat gesneden onderwijs worden kinderen gemotiveerd om het maximale uit zichzelf te halen. De school is bestemd voor kinderen die vastgelopen zijn op het regulier onderwijs, deze kinderen hebben meer ondersteunings- en /of instructiebehoefte ten aanzien van gedrag en leren. Op de Poldervaart voelen kinderen zich thuis.

Ben jij de superleerkracht die:

 • In staat is om met grote verschillen tussen leerlingen on te gaan
 • Affiniteit heeft met deze doelgroep
 • Een open houding heeft naar elk kind
 • Stevig in zijn/haar schoenen staat
 • Lesbevoegd is
 • In leerteams kan werken
 • Veiligheid en structuur kan bieden in de klas

Onze kernwaarden

 • Openbaar onderwijs op maat
 • Vertrouwen in elkaar
 • Professionele leergemeenschap
 • Leren door te doen
 • Respect, plezier, aandacht

Een school kies je niet zomaar… Als leerkracht kies je bewust voor De Poldervaart.

Meer weten of solliciteren?

Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Gyselle van der Schoor of stuur haar direct een mail met je cv en motivatie: g.vanderschoor@primoschiedam.nl.

Over Stichting Primo Schiedam

Stichting Primo is de overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Schiedam. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is waardoor kinderen zich op de breedste manier kunnen ontwikkelen. Behalve aan kennis en vaardigheden besteden we daarom op al onze scholen aandacht aan deze diversiteit. Dit doen wij binnen een veilige, uitdagende en hoogwaardige leeromgeving waar onze leerkrachten centraal staan.

Leerkracht bovenbouw bij Loep

Obs Loep is op zoek naar een enthousiaste en leergierige leerkracht voor de bovenbouw (0,6 – 1 fte). Met uitzicht op een vaste aanstelling.

Bij Loep leren we kinderen verder te kijken, vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan, samen te werken en oplossingen te bedenken. Maar bovenal leren we kinderen de basisvaardigheden. Dat komt terug in alles wat we doen. Kinderen gaan aan de slag in stam- en niveaugroepen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 werken we thematisch en we trekken er regelmatig met de kinderen op uit. Ook sportiviteit is belangrijk binnen ons onderwijs. Dat betekent plezier hebben in bewegen, technieken oefenen, maar ook leren samenwerken en kunnen omgaan met winnen en verliezen.

We krijgen een opvallend en duurzaam gebouw aangepast op onze visie op onderwijs. Hier komen onderwijs en opvang volledig tot hun recht. Een ideale uitvalsbasis voor al onze leergierige leerlingen en enthousiaste collega’s!

 • Weet je een sterk pedagogisch leerklimaat neer te zetten?
 • Vind je samenwerken belangrijk?
 • Onderschrijf je onze kernwaarden: persoonlijke ontwikkeling, plezier en vertrouwen?
 • Denk je graag mee over de ontwikkeling van het onderwijs?
 • Wil je kinderen verder brengen?

Meer weten of solliciteren?

Wij horen het graag. Neem contact met ons op of stuur een mail met motivatie en cv naar Annemieke Jeene (directeur) via a.jeene@primoschiedam.nl, 06-25535520.

www.loepschiedam.nl of www.primoschiedam.nl

Over Stichting Primo Schiedam

Stichting Primo is de overkoepelende onderwijsorganisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Schiedam. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is waardoor kinderen zich op de breedste manier kunnen ontwikkelen. Behalve aan kennis en vaardigheden besteden we daarom op al onze scholen aandacht aan deze diversiteit. Dit doen wij binnen een veilige, uitdagende en hoogwaardige leeromgeving waar onze leerkrachten centraal staan.

‘Buitenspel’

Stichting Samenwerkende Serviceclubs Schiedam (4 S’) wil met de film ‘ Buitenspel’ aandacht vragen voor laaggeletterdheid.

In Schiedam en Rotterdam heeft 17-22 % van de beroepsbevolking  grote moeite met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Dit getal is alarmerend. Mensen dreigen maatschappelijk af te haken of zijn al afgehaakt omdat hun taalvaardigheid te gering is. Taalambassadeurs en vrijwilligers vanuit verschillende organisaties in diverse gemeenten hebben gezamenlijk de schouders er onder gezet. Vaak met veel succes. Toch blijft het moeilijk om in contact te komen en te blijven met de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Door middel van de korte speelfilm “Buitenspel”  van ongeveer 10 minuten, die het thema “laaggeletterdheid” belicht , denkt de 4 S’ daarin te kunnen voorzien.

 • De film kan een belangrijk instrument zijn voor de taalambassadeurs om laaggeletterden te bereiken en het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.
 • De film maakt het probleem concreter, door te laten zien wat de gevolgen zijn van laaggeletterdheid, bijvoorbeeld het niet kunnen halen van diploma’s of het niet kunnen invullen van noodzakelijke formulieren
 • De film is een goed middel om de aandacht van laaggeletterdheid bij iedereen in de gemeente door vertoning via de lokale media goed op het netvlies te krijgen.

Met de film wil 4 S’ :

 • Beter in contact komen en blijven met de doelgroep en met de mensen om hen heen
 • Recht doen aan het niet aflatende enthousiasme van de vrijwilligers
 • Laten zien wat er in de Regio Rijnmond gebeurt
 • Zorgen voor een aanzet voor een integrale aanpak van laaggeletterdheid met het ‘ Taalhuis’ als focus.

Filmscenario: ‘ Buitenspel’

“De jonge voetballer Denny (14 jaar) moet na het overlijden van zijn moeder samen met zijn vader het huishouden runnen. Zijn grote passie is voetbal. Hij schaamt zich elke wedstrijd voor zijn enthousiaste vader Wim (35 jaar) als die langs de kant van het veld commentaar levert op de scheidsrechter. Eigenlijk zou Wim zelf wel scheidsrechter willen zijn, maar hij heeft nooit de benodigde diploma’s gehaald. Als Wim de contributie van de club steeds niet betaalt, dreigt Denny vlak voor de kampioenswedstrijd uit de club te worden gezet. Dit leidt tot een ruzie tussen vader en zoon, waarin Denny er achter komt dat zijn vader niet goed kan lezen en schrijven en daardoor de contributie niet betaalt. Denny sluit met zijn vader een weddenschap. Wanneer Wim deze verliest belooft hij naar een taalcursus te gaan. Zijn vader leert lezen en schrijven, slaagt voor zijn cursus, maakt de contributie over en haalt zijn scheidrechters diploma. Denny heeft een vader om trots op te zijn.”

Doel van het verspreidingsplan:

Het ultieme doel is dat iedere belanghebbende (laaggeletterden, bedrijven, overheden, NGO’s etc, ) in de regio Rijnmond en de rest van Nederland deze film te zien krijgt. Voor de laaggeletterden moet dit een stimulans zijn om als nog  te gaan leren lezen en schrijven. De film richt zich op de zogenaamde ‘ schil’ rond de laaggeletterde . ‘De schil’ bestaat naast de directe omgeving van familie en vrienden uit werkgevers, huisartsen, apothekers, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners. Bedrijven, organisaties en overheden worden bewust gemaakt van het probleem van laaggeletterden en zullen dit beter kunnen herkennen bij hun medewerkers.

De film kan getoond worden tijdens teamvergaderingen, ouderavonden en is ook geschikt voor leerlingen van de bovenbouw. De film is een eerste aanzet om met elkaar in gesprek te gaan over laaggeletterdheid. Bij de film is ook een poster, deze kan hier gedownload worden.

Nieuwsbrief: Inspiratie

Zo vlak voor de vakantie de laatste nieuwsbrief met initiatieven die wij jullie niet willen onthouden. Het is een kleine greep uit de vele activiteiten die binnen Primo hebben plaatsgevonden. Leuk, goed en mogelijk inspirerend voor volgend jaar!!!

Een nieuw initiatief is het ‘Onderwijs café’ elkaar informeel ontmoeten om goede gesprekken over Onderwijs met elkaar te gaan voeren. De eerste uitnodiging ontvang je na de zomervakantie en verder komt ook dit jaar de Primo brede studiedag eraan. Een nieuw en spannend initiatief want deze wordt georganiseerd samen met Onderwijs dat Past. Het belooft nu al een boeiende, inspirerende en energierijke dag te worden.

 

Lees hier de Nieuwsbrief juli 2016