logo jongleren
Opinie

Een roerig schooljaar

Geplaatst op: 15 juli 2020

De laatste week van een roerig schooljaar. Een jaar waarin stakingen en corona een niet voorzien deel van onze vergaderagenda’s hebben gevuld. Beide hebben invloed gehad op de manier waarop tegen onderwijs aangekeken wordt door de overheid  en samenleving. Onderwijs staat weer op de politieke agenda. Salarissen zijn serieus gestegen en er komt veel geld beschikbaar voor het wegwerken van achterstanden. Pabo’s lopen weer vol in onze regio. En dat is hard nodig! Ik ben blij met deze ontwikkelingen.

Door Peter Jonkers, directeur-bestuurder Primo Schiedam


We kunnen trots zijn als organisatie op hoe we met onze partners met de corona zijn omgegaan en de manier waarop het thuisonderwijs in korte tijd gestalte heeft gekregen. Kinderen helpen die (meer) achterstand hebben opgelopen is de uitdaging voor na de vakantie. Ik ben trots op het feit dat we in deze regio ons vol gaan inzetten om ons taal- en leesonderwijs te verbeteren! Het verkleinen van leerachterstanden is en blijft immers onze corebusiness voor veel van onze leerlingen. In al onze scholen zullen we het beleid rond taal- en leesonderwijs onder de loep nemen. Niet van bovenaf, maar binnen de schoolteams in leerteams, onderzoekend en elkaar informerend over succesvolle strategieën. Maar nu eerst: rust, tijd voor bezinning en verwerken van wat er allemaal is gebeurd.

Ik wens alle betrokkenen binnen Primo een goede vakantie toe en dank jullie allen voor de betrokkenheid en inzet waarmee het werk is gedaan!  Deze wordt door velen gevoeld en gezien!

Peter Jonkers