logo jongleren
Nieuws

Ieder druppel telt

Geplaatst op: 5 oktober 2020

De Taaltuin zet al enige tijd in op het traject Gezonde School. In samenspraak met ouders en kinderen groeien we stap voor stap naar een school waar kinderen en ouders meer kennis vergaren over het belang van goede voeding, zorg voor milieu, aandacht voor beweging enz. Al langere tijd stimuleren we het drinken van water in de school en zijn de pakjes met zoete smaakjes zo goed als verdwenen. Een van de wensen van de leerlingenraad was een drinkwatertappunt op het plein. Het tappunt kwam en wordt veelvuldig gebruikt tijdens het spelen.

Door Saskia Berkhout, directeur OBS De TaaltuinWe zochten naar een ludieke manier om het tappunt “officieel” te openen en schreven ons in voor de Nationale Kraanwaterdag. Wat een feest toen bleek dat wij uit alle inzendingen werden gekozen en ons werd gevraagd de landelijke opening van de Nationale Kraanwaterdag te verzorgen met als gasten de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en Annette Ottolini, directeur van Evides Waterbedrijf. We haalden heel wat op onze nek maar dat was het driedubbeldik waard. Het thema water is schoolbreed uitgewerkt, van kleutergroep tot groep 8 en taal en rekenen werden verbonden aan het thema. Waar komt ons drinkwater vandaan, hoe wordt water gezuiverd, waarom moeten we zuinig zijn op ons water. Zo deden kinderen thuis onderzoek naar het verbruik, ontdekten de watermeter en de hoofdkraan (In één geval was een onderzoekende leerling een stap verder gegaan en draaide zonder overleg de kraan resoluut dicht zonder dit te communiceren met de andere huisgenoten waarvan er 1 stond te douchen).

Ondertussen buitelden de protocollen over ons heen. Corona dreigde roet in het eten te gooien en koste wat kost diende een “Grapperhaus-momentje” voorkomen te worden. We werkten een opening uit op het plein waarbij de handenwasstraat, ook al zo’n zuinig apparaat en door Martijn geregeld, een hoofdrol zou krijgen naast het tappunt. Groep 8 kreeg de eer het optreden te verzorgen, bijgestaan door als waterdruppels vermomde kinderen uit groep 7 die de afstand moesten bewaken tussen de volwassenen. Ook moesten zij een pitch verzorgen, een pitch waarbij zij de uitkomst van een onderzoek mochten presenteren. De hele klas had onderzoek gedaan naar de druppel…de druppel uit een lekkende kraan in de klas. Dat elke druppel telt konden zij goed duidelijk maken aan de minister door tijdens de pitch een gebouwde stellage te tonen waarbij het druppelen werd nagebootst vanuit een potje met een draadje. Dat heel veel druppels al snel een plas water oplevert werd goed duidelijk. Na veel rekenen kwamen ze al snel op 2 kuub verloren zuiver water per jaar uit. Na het officiële gedeelte stoof de minister weer weg in haar auto maar volgde nog een leuke gastles in groep 8 en bleef de directeur van Evides langer dan gepland in de school om alle presentaties en tentoonstellingen in de school te bewonderen. Het project water is geslaagd, de dag was leuk en leerzaam, wij zijn blij met ons tappunt. De leerlingenraad wil volgend jaar ook aandacht voor deze dag. Dat gaan we zeker doen maar niet zo uitgebreid!