All posts by Nichola Capel

Opening vernieuwde Krajicek Playground

Op vrijdag 21 april vindt op OBS Het Startblok om 9.15 de feestelijke officiële opening plaats van het vernieuwde Krajicek Playground.

Dit is er allemaal nieuw:

  • Nieuw kunstgras
  • Kunsthars rondom bomen
  • Zijkant betegeld
  • Nieuw tuinhuisje
  • Hek bij voetbalveld
  • Groenstrook met afzetting

Mede dankzij de steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen en een gift vanuit het wijkbudget was het mogelijk de pleinen te renoveren.

Startblok nieuwe playground

‘Hoog’begaafd, wat te doen?

De laatste jaren is (hoog)begaafdheid een veelbesproken onderwerp in het nieuws. Begaafde of hoogbegaafde leerlingen zouden het gezag ondermijnen, onderpresteren, sociaal-emotioneel zwak zijn, de boel op stelten zetten of gewoon niet laten zien wat er van hen verwacht zou mogen worden.

Wat doen we hieraan? Welke regels en afspraken gelden voor deze leerlingen? Welke doelen stellen we op voor deze leerlingen? Welke materialen en welke vorm van begeleiding passen we toe? Hoe ziet de leeromgeving er voor deze groep kinderen uit en hoe kunnen we het leerrendement meten wanneer deze leerlingen met grotere sprongen vooruitgaan of andere doelen nastreven?

PRIMO is in beweging, ook op dit gebied. Zo is er een begaafdheidsprofielschool, zijn er twee bovenschoolse plusgroepen en zijn er meerdere verrijkingsgroepen. Daarnaast worden er regelmatig workshops gegeven voor zowel ouders, leerkrachten als onderwijsondersteunend personeel, die goed worden bezocht.

Ook het samenwerkingsverband laat dit onderwerp niet links liggen. Andere besturen doen steeds meer een beroep op onze kennis. Ieder bestuur heeft inmiddels een intervisiegroep in het leven geroepen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Van iedere school binnen het betreffende bestuur zal een leerkracht met affiniteit voor (hoog)begaafdheid deelnemen. Een paar keer per jaar komt de intervisiegroep bijeen om te bespreken hoe de zogenaamde basisondersteuning binnen de school geoptimaliseerd kan worden. De basisondersteuning gaat in op de kwaliteit van de lessen. In het kader van (hoog)begaafdheid wordt gesproken over:
– Een passende instructie en begeleiding
– Passende vormen van compacten en versnellen
– Passende materialen voor verrijkend en uitdagend onderwijs
– Passende werkvormen en mogelijkheden voor samenwerken

Voor elke school betekent dit:
– Deskundige leraren met kennis van zaken over (hoog)begaafdheid
– Een beleidsmatige aanpak
– Een adequate en transparante signaleringswijze
– Gestructureerde leerlijnen voor verrijking

Vertegenwoordigers van de intervisiegroepen verzamelen zich in een overkoepelende werkgroep. Deze werkgroep zal zich bezighouden met het stroomlijnen van het implementatieplan (hoog)begaafdheid.  Deze werkgroep zal ook zorg dragen voor het bovenschoolse beleidsplan, de drop-outs en het overdragen van kennis.

Kortom we zijn in beweging en hopen dat iedere school de intervisiegroepsleden wil ondersteunen.

Heb je vragen of wil je meer weten over de activiteiten van de Kenniskring Hoogbegaafden, neem dan contact op met Machiel Blok (m.blok@primoschiedam.nl) of Tjeerd van den Berg (t.vandenberg@primoschiedam.nl).

 

Primo’s got Talent & Parels van Schiedam

Nieuw programma!

Op woensdagmiddag 31 mei 2017 zijn twee prachtige evenementen gepland, namelijk PRIMO’s Got Talent voor en door leerkrachten en de jaarlijkse Parels van Schiedam netwerkmiddag. Omdat we iedereen de kans willen geven de talentenjacht en de netwerkmiddag bij te wonen, grijpen het NME, Stichting Mooi Werk en basisschool De Peperklip deze mooie kans en worden deze evenementen gezamenlijk georganiseerd. PRIMO’s Got Talent en de Parels van Schiedam Netwerkmiddag zal plaatsvinden op OBS De Peperklip.

Tijdens deze middag kunt u genieten van de vele talenten van PRIMO-leerkrachten en zal de website Parels van Schiedam en het aanbod voor volgend schooljaar centraal staan.

De websitebeheerder geeft tips en trucs en zal gebruikerservaringen ophalen bij de aanwezigen. Met deze input zal de website een voor het nieuwe schooljaar een update krijgen. Ook krijgen alle gebruikers een enquête in de mail, deze input zal een belangrijke rol spelen in de verbeteringen die worden aangebracht aan de site

De middag zal vergezeld worden van een uitgebreid lunchbuffet. Het lunchbuffet past bij het thema SoulFood, het NME biedt voor volgend jaar een programma rondom voeding en duurzaamheid. Daarnaast is kunst en cultuur voeding voor de ziel. Ga rond de tafel met aanbieders en leerkrachten en laat u tijdens de netwerkmiddag inspireren, voeden terwijl u tussendoor geniet van de spetterende optredens van Primo’s Got Talent. Het programma ziet er als volgt uit:

 U bent gewend dat deelname aan de netwerkmiddag gratis is. Omdat PRIMO’s Got Talent een benefietevenement is waarbij de opbrengst naar de RopaRun gaat, is de toegang voor de middag 10,- EUR inclusief lunch. Vanuit de organisatie van de netwerkmiddag komen wij hierin 5 EUR per deelnemer tegemoet. U betaalt voor de middag dus slechts 5 EURO.

Opgeven kan bij renske@stichtingmooiwerk.nl. Ook aanbieders zijn nog welkom om zich op te geven voor een pitch of een kleine act waarbij aanbod voor het volgende seizoen wordt gepresenteerd. Als u zich specifiek voor PRIMO’s Got Talent wilt opgeven dan kan dat bij j.hulshoff@primoschiedam.nl

Voor al uw vragen over het aanbod van het NME kunt u terecht bij nme@schiedam.nl

De opbrengst gaat net als vorig jaar in z’n geheel naar het goede doel ‘De Roparun’, die dit jaar voor de 26ste keer gelopen zal worden. Team 281 ‘De Schoolmakers’, waar onder andere collega’s van De Peperklip en De Singel deel van uitmaken, nodigt iedereen uit om mee te doen!!

NB: Er is een piano, een keyboard en ook een aantal gitaren en ukeleles aanwezig.

Geef je jezelf op dan verwachten we dat je er ook bent, dit i.v.m. gemaakte kosten voor de lunch.

Impressie van vorig jaar, met dank aan fotograaf Wim van den Berg.

 

 

PRIMO's got talent-1PRIMO's got talent-14PRIMO's got talent-2PRIMO's got talent-18

 

 

Cultuureducatie café

Op donderdag 23 maart organiseert Mooi Werk haar tweede Schiedamse Cultuureducatie café, speciaal voor leerkrachten.

Een gast met een goed verhaal, gelegenheid om met vakgenoten in gesprek te gaan en ervaringen uitwisselen tijdens een kleine borrel. Gast van de dag is Els van der Jagt, theaterregisseur en -docent, cultuurcoach in Rotterdam.

Wat is het CE Cafe?

Heb je zin om meer te doen met kunst en cultuur in het onderwijs? Wil je geïnspireerd raken door vakgenoten of experts? Wil je weten hoe je cultuureducatie succesvol kan integreren in de klas?Voor leerkrachten, professionals in de kunsten, educatie- en beleidsmedewerkers van culturele instellingen, bestuursleden en directies van scholen(gemeenschappen) organiseert Mooi Werk vijf keer per jaar een cultuureducatiecafé. Een inspirerende bijeenkomst, waar je na schooltijd even voor omfietst.

Wanneer: donderdag 23 maart van 16.00 tot 17.00 uur (borrel tot 17.30 uur)

Waar: Mooi Werk, Hoogstraat 97, 3111 HC Schiedam

‘Cultuureducatie in de praktijk: de intensieve samenwerking tussen een school en culturele instelling’

Zin om een inspirerend voorbeeld te zien van een succesvolle samenwerking tussen een school en een culturele instelling? Wil je weten hoe je structureel binnenschools (of naschools) cultuuraanbod op jouw school kan vormgeven, in nauwe samenwerking met een culturele instelling? Nieuwsgierig naar hoe zo’n samenwerking tot stand komt en hoe de praktijk er dan uitziet? Mis dan het cultuureducatie café van deze maand niet!

Els van der Jagt is al negen jaar cultuurcoach in Rotterdam. In die rol geeft zij wekelijks theaterles aan groep 3 t/m 7 van een school in het Rotterdamse Lloydkwartier. Els stond, vanuit haar functie als hoofd educatie van O.T. Theater Rotterdam, aan de wieg van de succesvolle samenwerking van het theatergezelschap met de naastgelegen basisschool de Müllerpier. Sinds 2008 geven twee cultuurcoaches van O.T. Theater les aan de leerlingen van groep 3 t/m 7 van de basisschool aan de overkant. Alle leerlingen van de school komen meerdere keren per jaar in het theater voor het zien van kindervoorstellingen, het ontmoeten van acteurs en rondleidingen achter de schermen. Bovendien is het theater nauw betrokken bij de eindmusical van groep 8 en de presentaties rondom Kinderboekenweek en de kerstviering.

In 1982 studeerde Els af als theaterdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Zij heeft ruime ervaring opgedaan als theatermaker en theaterdocent. Van 2001 tot 2013 was zij hoofd van de afdeling educatie van het O.T. Theater. Onder haar leiding werden vele verschillende projecten ontwikkeld en aangeboden aan algemeen publiek en aan leerlingen en studenten van alle verschillende leeftijden en niveaus.

In een interactieve presentatie legt Els uit hoe de succesvolle samenwerking tot stand is gekomen en wat dit de school en de kinderen heeft opgeleverd. Daarna gaan Els van der Jagt en Renske Dzon (cultuurcoach uit Schiedam) met elkaar in gesprek over wat er nog meer mogelijk is in de dagelijkse lespraktijk. Uiteraard is er ruimte voor vragen en input vanuit het publiek.

Wil je hier graag bij zijn, meld je dan snel aan voor dit café via www.kunstenmakersschiedam.nl of per mail renske@stichtingmooiwerk.nl. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.