All posts by Nichola Capel

Een kijkje in Kindcentrum De Singel

Het nieuwe gebouw van kindcentrum De Singel is te bezichtigen op dinsdag 27 juni tussen half zes en half zeven. De directe omgeving en medewerkers zijn hiervoor uitgenodigd.

Klik hier voor de uitnodiging.

#POFront

Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!

Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders. Een lagere werkdruk, een eerlijk salaris.

Tot nu toe aarzelen politieke partijen om daar echt werk van te maken. Het PO-front – een uniek en breed samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen – roept daarom op tot actie.

  1. Wij vragen iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan onze petitie te steunen. Ouders, onderwijspersoneel en sympathisanten, teken de petitie!
  2. Wij roepen alle scholen in het primair onderwijs op dinsdag 27 juni het eerste uur de deuren dicht te houden. Actiesuggesties vind je hier!
  3. Wij vragen alle scholen voor dinsdagmiddag 27 juni tenminste twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar de manifestatie in Den Haag waar de petitie aan de politiek wordt overhandigd. Kom naar Den Haag! Geef je hier op.

Stichting Primo Schiedam ondersteunt deze actie. De petitie is ondertekend en op dinsdag 27 juni zullen onze scholen op ludieke wijze deelnemen aan de actie. Ouders en het team worden hierover geïnformeerd door de schooldirecteur.

Kindergemeenteraad zoekt nieuwe leden

 

Nu het einde van dit schooljaar weer inzicht komt, is De Kindergemeenteraad opzoek naar nieuwe leden. De oproep met sollicitatieformulier kun je vinden op De kleine Ambassade.

Uit eerdere projecten van de Kleine Ambassade bleek dat kinderen het heel belangrijk vinden dat beleidsmakers ook naar hun mening vragen. Vanuit deze behoefte ontwikkelde de Kleine Ambassade de Kindergemeenteraad Schiedam. Een uniek initiatief: in geen enkele andere gemeente in Nederland worden kinderen op deze manier betrokken bij het gemeentebeleid. Met de Kindergemeenteraad worden kinderen, het bestuur en de stad dichter bij elkaar gebracht.

Werkwijze

In de derde Kindergemeenteraad (2015 – 2017) zitten 23 kinderraadsleden, zij vertegenwoordigen 22 scholen en alle wijken van Schiedam. De raad is daardoor in alle opzichten representatief voor de stad. De kinderen verbinden zich voor twee jaar aan de Kindergemeenteraad. Zij zitten dan in groep 7 en 8.

Door middel van lessen verdiepen deze kinderen zich in verschillende beleidsterreinen. Daarnaast gaan ze regelmatig op excursie om de theorie in de praktijk te ervaren. Zowel tijdens de lessen als de excursies ontmoeten de kinderen verschillende professionals. Deze professionals kunnen wethouders of de burgemeester zijn, maar ook ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven. Vervolgens gaan de kinderen met elkaar in discussie en vormen ze mede hierdoor een eigen mening. De kinderen denken na over verbeterpunten in de stad, hoe deze kunnen worden aangepakt en welke rol ze hier zelf in kunnen spelen. De concrete adviezen bieden zij aan bij de gemeente.

Er worden verschillende middelen ingezet om zoveel mogelijk kinderen bij de Kindergemeenteraad te betrekken. Zo geeft de Kleine Ambassade op 23 scholen in Schiedam les over de Kindergemeenteraad en democratie. Ook is er een speciale website ontwikkeld: www.kindergemeenteraadschiedam.nl. Hierop vinden kinderen en leerkrachten digitaal lesmateriaal over de verschillende beleidsterreinen waar de Kindergemeenteraad zich mee bezig houdt. Daarnaast wordt een aantal scholen als adviescommissie ingezet. De kinderen van een school met een adviescommissie verdiepen zich in één bepaald beleidsterrein, zoals milieu, waardoor ze hierover een gedegen advies kunnen geven aan de Kindergemeenteraad.

KGR

 

 

OBS Het Startblok schoonste school van Schiedam

Foto eerste prijs startblokOp woensdag 23 juni is door de wethouder aan Het Startblok een cheque van 1.000,- euro overhandigd. Het Startblok is de schoonste school van Schiedam! OBS Het Kleurijk werd tweede en OBDS De Klinker kwam op de derde plaats uit.