Terug naar overzicht

‘Hoog’begaafd, wat te doen?

De laatste jaren is (hoog)begaafdheid een veelbesproken onderwerp in het nieuws. Begaafde of hoogbegaafde leerlingen zouden het gezag ondermijnen, onderpresteren, sociaal-emotioneel zwak zijn, de boel op stelten zetten of gewoon niet laten zien wat er van hen verwacht zou mogen worden.

Wat doen we hieraan? Welke regels en afspraken gelden voor deze leerlingen? Welke doelen stellen we op voor deze leerlingen? Welke materialen en welke vorm van begeleiding passen we toe? Hoe ziet de leeromgeving er voor deze groep kinderen uit en hoe kunnen we het leerrendement meten wanneer deze leerlingen met grotere sprongen vooruitgaan of andere doelen nastreven?

PRIMO is in beweging, ook op dit gebied. Zo is er een begaafdheidsprofielschool, zijn er twee bovenschoolse plusgroepen en zijn er meerdere verrijkingsgroepen. Daarnaast worden er regelmatig workshops gegeven voor zowel ouders, leerkrachten als onderwijsondersteunend personeel, die goed worden bezocht.

Ook het samenwerkingsverband laat dit onderwerp niet links liggen. Andere besturen doen steeds meer een beroep op onze kennis. Ieder bestuur heeft inmiddels een intervisiegroep in het leven geroepen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Van iedere school binnen het betreffende bestuur zal een leerkracht met affiniteit voor (hoog)begaafdheid deelnemen. Een paar keer per jaar komt de intervisiegroep bijeen om te bespreken hoe de zogenaamde basisondersteuning binnen de school geoptimaliseerd kan worden. De basisondersteuning gaat in op de kwaliteit van de lessen. In het kader van (hoog)begaafdheid wordt gesproken over:
– Een passende instructie en begeleiding
– Passende vormen van compacten en versnellen
– Passende materialen voor verrijkend en uitdagend onderwijs
– Passende werkvormen en mogelijkheden voor samenwerken

Voor elke school betekent dit:
– Deskundige leraren met kennis van zaken over (hoog)begaafdheid
– Een beleidsmatige aanpak
– Een adequate en transparante signaleringswijze
– Gestructureerde leerlijnen voor verrijking

Vertegenwoordigers van de intervisiegroepen verzamelen zich in een overkoepelende werkgroep. Deze werkgroep zal zich bezighouden met het stroomlijnen van het implementatieplan (hoog)begaafdheid.  Deze werkgroep zal ook zorg dragen voor het bovenschoolse beleidsplan, de drop-outs en het overdragen van kennis.

Kortom we zijn in beweging en hopen dat iedere school de intervisiegroepsleden wil ondersteunen.

Heb je vragen of wil je meer weten over de activiteiten van de Kenniskring Hoogbegaafden, neem dan contact op met Machiel Blok (m.blok@primoschiedam.nl) of Tjeerd van den Berg (t.vandenberg@primoschiedam.nl).