Terug naar overzicht

#POFront

Teken de petitie! Voer actie! Kom naar Den Haag!

Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders. Een lagere werkdruk, een eerlijk salaris.

Tot nu toe aarzelen politieke partijen om daar echt werk van te maken. Het PO-front – een uniek en breed samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen – roept daarom op tot actie.

  1. Wij vragen iedereen die zich zorgen maakt over het lerarentekort en de gevolgen daarvan onze petitie te steunen. Ouders, onderwijspersoneel en sympathisanten, teken de petitie!
  2. Wij roepen alle scholen in het primair onderwijs op dinsdag 27 juni het eerste uur de deuren dicht te houden. Actiesuggesties vind je hier!
  3. Wij vragen alle scholen voor dinsdagmiddag 27 juni tenminste twee vertegenwoordigers af te vaardigen naar de manifestatie in Den Haag waar de petitie aan de politiek wordt overhandigd. Kom naar Den Haag! Geef je hier op.

Stichting Primo Schiedam ondersteunt deze actie. De petitie is ondertekend en op dinsdag 27 juni zullen onze scholen op ludieke wijze deelnemen aan de actie. Ouders en het team worden hierover geïnformeerd door de schooldirecteur.