Terug naar overzicht

Privacy & ouders

In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.
Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G-suite*.
De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. Dat is data over het gebruik van Google G-suite. Het gaat hier dus niet om individuele leerresultaten of adresgegevens van gebruikers. Maar volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn metadata ook persoonsgegevens.

Zolang de privacy van leerlingen en medewerkers gewaarborgd is en er aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldaan wordt, is er niets mis met het gebruik van Google. Google heeft haar contracten al op een aantal punten aangepast.

SURF en SIVON ondersteunden dit bovenstaande onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google de privacyrisico’s die overblijven ook wegneemt.

Wij houden de uitkomsten van deze ontwikkeling in de gaten en stellen jullie van belangrijke zaken op de hoogte.

Als er vragen zijn, dan vernemen wij deze graag.