logo jongleren
Nieuws

Overdracht De Gelinckschool naar Primo Schiedam

Geplaatst op: 22 april 2020

Stichting Primo Schiedam staat voor goed onderwijs en ontwikkelkansen voor kinderen in het basisonderwijs. Wij bieden daarom een diversiteit aan onderwijs in de regio Schiedam.

Op onze locatie sbo De Poldervaart is ook De Gelinckschool gevestigd. De Gelinckschool is de enige school voor speciaal onderwijs in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

De Gelinckschool Schiedam (Stichting Horizon) heeft te maken met een dalend leerlingenaantal en een geringe instroom. Door het hoge aantal schoolverlaters daalt in schooljaar 2020 – 2021 het aantal leerlingen dusdanig dat de school niet meer levensvatbaar is. De kwaliteit van het onderwijs, die Horizon aan de kinderen belooft, kan hierdoor niet meer worden gegarandeerd. Stichting Horizon ziet zich daarom genoodzaakt om de school te moeten sluiten.

Beide schoolbesturen en het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past vinden het heel belangrijk dat er wel speciaal onderwijs aangeboden blijft voor die kinderen die deze extra ondersteuning op school nodig hebben.  Om deze reden zijn beide stichtingen intensief met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken of het mogelijk is om de kinderen van De Gelinckschool over te dragen naar sbo De Poldervaart. Hiervoor is een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en is er veelvuldig overleg gevoerd tussen de schoolbesturen en het samenwerkingsverband (Onderwijs dat past).  Op 08 april 2020 is er een akkoord bereikt, waardoor De Poldervaart vanaf 1 augustus 2020 zowel speciaal onderwijs als speciaal basisonderwijs onder één aansturing aanbiedt.

Ondertussen zijn de voorbereidingen getroffen om de overdracht mogelijk te maken. Voor de kinderen zal niet veel veranderen. Er is gekeken naar datgene wat voor de kinderen het beste is, hoe de kwaliteit kan worden gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd. Over hoe dit in de praktijk verder vorm zal krijgen, zullen Jeroen Hendriks (directeur Gelinckschool en projectleider overdracht) en Gyselle van der Schoor (directeur De Poldervaart) de ouders na de meivakantie informeren.