logo jongleren
Artikel

Samen verder

Geplaatst op: 5 juni 2020

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het team van sbo De Poldervaart uitgebreid met collega’s van de Gelinckschool. Inka van Est, intern begeleider op De Poldervaart, heeft er veel zin in. Zij vertelt over de plannen voor De Poldervaart als multidisciplinaire onderwijsplek en wat deze gaan opleveren voor de kinderen, het team en scholen in de omgeving.

Door de redactie


De Poldervaart, een school voor speciaal basisonderwijs, en de Gelinckschool, een cluster 4 school voor kinderen met gedragsproblemen, delen al jaren een schoolgebouw in de groene omgeving van Schiedam Noord. Dat maakte het al makkelijk om bij elkaar naar binnen te stappen en te leren van elkaars kennis en kunde. Nu de scholen per 30 augustus samengaan, wordt het delen van die expertise een vanzelfsprekendheid.

Inka van Est, intern begeleider op De Poldervaart, heeft er veel zin in: “De Poldervaart wordt nog meer dan nu een echt multidisciplinaire onderwijsplek. Door de krachten van onze teams te bundelen, kunnen we nog beter inspelen op de situatie van de verschillende kinderen bij ons op school. En dan bedoel ik niet alleen het cognitieve-stukje, zowel op onze school als op de Gelinckschool zijn we gewend te kijken naar het gehele kind en alles eromheen. Als een kind ergens tegenaan loopt, stellen we ons altijd de vraag: hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen, zodat het kind zo min mogelijk wordt belemmerd in zijn of haar leerontwikkeling? Vervolgens gaan we daarmee aan de slag.

Op De Poldervaart konden we daar zelf al veel in betekenen, we hebben onder andere een eigen fysiotherapeut, logopedist, lees- en gedragsspecialisten en een gespecialiseerde bso in samenwerking met KomKids kinderopvang. Het samengaan met de Gelinckschool geeft ons de kans om nog veel meer zorg de school in te halen of nieuwe samenwerkingen te zoeken met zorginstellingen. We bieden straks écht een totaalplaatje. Daar profiteren onze kinderen van, maar ook de kinderen en collega’s op basisscholen in de omgeving. Die kunnen we straks nog beter ondersteunen met tips en handelingsadviezen van onze ambulante begeleider voor de regio.”

 

Hoe ziet de voorbereiding eruit?

“Ter voorbereiding op het samengaan kijken we vooral naar hoe we de beste punten uit het onderwijs van beide scholen kunnen halen. De eerste stap is daarin al gezet. Onze zorgteams komen tweewekelijks bij elkaar. In een soort intervisievorm gaan we met elkaar in gesprek. Dan hebben we het bijvoorbeeld over hoe we de ontwikkelingsperspectieven van kinderen in kaart brengen. We onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen in aanpak zijn en maken daar samen vervolgens één beste manier van.”

 

Wat merken de kinderen ervan?

“De kinderen zullen er niet zo veel van merken. Zij weten niet beter dan dat we ieder jaar al kijken wat de beste groepssamenstelling is. Daarvoor kijken we naar wat kinderen individueel nodig hebben en welke combinaties we het beste kunnen maken. Zo kijken we ook naar leerkrachtkwaliteiten: wat zijn de sterke kanten van een collega en welke groep heeft daar het meeste baat bij? Op die manier delen we de groepen zo optimaal mogelijk in. Voor het komende schooljaar nemen we daar de nieuwe leerlingen en collega’s in mee.

 

Waar de kinderen vooral van gaan profiteren, is dat er door het samengaan van de scholen in één keer heel veel extra kennis de school in komt. Op De Poldervaart werken we al jaren met een groep voor Jonge Risico Kinderen, een groep waarin wij jonge leerlingen een observatie-/onderwijsplek bieden om zo over een langere periode een goed beeld van het kind te kunnen krijgen. In deze groep zaten steeds meer leerlingen voor de Gelinkschool. We zagen steeds meer overeenkomsten in de doelgroepen. Op De Poldervaarts specialiseerden we ons ook al meer in gedrag. Als we straks allemaal in hetzelfde team werken, wordt het nog makkelijker om aan elkaar te vragen: ‘Hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Wat is jullie ervaring?’ En we kunnen samen echt de verdieping in gaan, daar liggen nog zoveel kansen!”

 

Gemotiveerd de toekomst tegemoet

“De maatschappij blijft zich ontwikkelen, als school moeten we daarin mee blijven gaan. De multidisciplinaire onderwijsplek biedt daarvoor heel veel kansen. Bij alle keuzes die we gaan maken, staan onze leerlingen altijd centraal: wat hebben zij nodig? Kunnen we dat zelf bieden? Zo niet, wie of wat hebben we dan nog meer nodig en hoe kunnen we daar contact mee leggen? We stappen er echt met een open houding in en zo willen we ook de toekomst tegemoet gaan.

Dat moet ook wel, want je kunt niet alle plannen vanachter je bureau maken. De praktijk gaat ons leren wat er allemaal mogelijk is en wat er nog beter kan. Het belooft daarom een heel leuk en uitdagend schooljaar te worden. We gaan als één team veel nieuwe dingen ontdekken. Daarmee kunnen we er nog beter voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning en begeleiding krijgen die ze nodig hebben, om zo het beste onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen op De Poldervaart.”