logo jongleren
Artikel

Leerlingen in beeld

Geplaatst op: 7 april 2020

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen en blijven doen, ook nu ze niet meer dagelijks bij ons op school zijn? Joke Weerdenburg, intern begeleider op basisschool Loep, vertelt hoe het team er in Groenoord voor zorgt dat ouders en leerlingen bij de les blijven.

Door de redactie


“Op Loep vinden we het belangrijk om al onze kinderen te blijven zien. Onze leerlingen moeten daarom sowieso iedere woensdag zelf of met hun ouders naar school komen om werk op te halen. De kinderen vonden het de eerste week allemaal maar een beetje raar. Maar als ze nu op woensdag het plein oplopen, zie je hoe blij ze zijn om ons weer te zien. En wij zijn blij om hen weer te zien, want een school zonder leerlingen is maar niks. Ze worden dan ook enthousiast toegezwaaid door hun leerkrachten die achter de tafels staan.”

 

Intensief contact

“We houden veel contact met de kinderen via Whatsapp of telefoon. Zo proberen we ze blijvend te activeren en motiveren. We letten er extra op dat we ze belonen, bijvoorbeeld door te zeggen hoe goed het is dat ze al hun werk hebben gemaakt. En als kinderen enthousiast foto’s of filmpjes sturen naar aanleiding van een opdracht, delen we ze met de rest van de klas, zodat de kinderen elkaar ook motiveren. Maar… hebben kinderen bijvoorbeeld hun werkstuk nog niet ingeleverd, dan spreken we ze daar wel op aan.

De leerkrachten zorgen er ook voor dat alle ouders wekelijks worden gebeld. Als het nodig is, zorgen we voor extra contactmomenten. Ook Klasbord wordt intensief gebruikt voor filmpjes, foto’s en tips. Daarmee laten we ouders zien welke spelletjes er thuis gespeeld kunnen worden en lezen we prentenboeken voor.

Ouders zijn dankbaar dat er zo’n intensief contact is. Sommigen vertellen in de gesprekken soms wel dat ze angstig zijn of het zwaar hebben. In die gevallen kijken we wat we voor ze kunnen betekenen. Soms hebben ze vragen over de gezondheid van hun kind, dan laat ik de gezinsspecialist contact met ze opnemen. Als het nodig is adviseren we ze ook over met wie ze verder het beste contact op kunnen nemen, zoals met de huisarts of de praktijkondersteuner.”

 

Korte lijntjes

“Met de meeste kinderen is er goed contact, die zien we gewoon elke woensdag. Is er een kind niet, dan wordt er gebeld. Als er geen contact mogelijk is, maken we daar een notitie van. Op vrijdag bespreek ik dan met de gezinsspecialist de aanpak. Meestal worden ouders nog een keer gebeld. Levert dat ook niets op, dan bepalen we per gezin wat de vervolgstappen zijn.

Op vrijdag ben ik soms een tijd aan het bellen om alle lijntjes goed uit te zetten. Wanneer er zorgen zijn, proberen we altijd eerst de hulpverlening rondom het gezin in te schakelen. Dat zet ik bijvoorbeeld de gezinsbegeleider aan het werk. Het is ook voorgekomen dat we ouders toch maar op school hebben uitgenodigd om ze toe te spreken over hoe belangrijk het is dat een kind contact houdt met de leerkracht en het schoolwerk blijft doen. De enkele keer dat er niets leek te werken, hebben we de wijkagent of leerplichtambtenaar ingeschakeld om bij een gezin langs te gaan.

Er zijn nu vijf gezinnen die we echt goed in de gaten houden. Per gezin kijken we wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de situatie beter wordt voor de kinderen. De ene keer is daar een laptop voor nodig, de andere keer intensieve begeleiding van een gezinsbegeleider. Eén van de gezinnen wordt nu bijvoorbeeld drie keer per week via videobellen begeleid. De gezinsbegeleider heeft onder andere een dagritme schema voor het gezin opgesteld om ze zo te helpen meer structuur aan te brengen in de dagen.

Nu het langer gaat duren

“We merken dat ouders het best moeilijk vinden om structuur aan te brengen in de dag. In de meeste gezinnen gaat het goed, maar nu de kinderen al een aantal weken thuiszitten, wordt het wel pittiger. Kinderen weten niet goed wat ze moeten. Veel van hen zitten de hele dag binnen. Soms doordat ze van hun ouders niet naar buiten mogen, maar ook omdat ze niet weten wat ze buiten moeten doen. Als je zo lang binnen zit, heb je op een gegeven moment wel alles gedaan wat je daar kunt doen, de verveling slaat toe.

Onze leerkrachten houden daar rekening mee. Zij zetten extra opdrachten uit waarmee ze de kinderen motiveren om toch naar buiten te gaan. Ook delen we tips voor spelletjes die ze kunnen doen en stoppen we extra materiaal in de tasjes, zoals een dobbelsteen of stoepkrijt, zodat ze ook echt met de opdrachten aan de slag kunnen. De leerkrachten zijn daar elke week van alles voor aan het verzamelen. Vorige week hebben we de kasten flink opgeruimd, alle kinderen hebben een eigen leesboek gekregen. Zo proberen we deze tijd toch zo leuk mogelijk maken. ”

 

Samenwerken in de wijk

“Toen we hoorden dat de scholen zouden sluiten, ben ik meteen in kaart gaan brengen over welke gezinnen bij ons op school zorgen bestaan. In een overleg met de gezinsspecialist, het CJG, Onderwijs dat past (ODP) en onze directeur Annemiek Jeene hebben we onze aanpak besproken en daarna hebben we de taken verdeeld.

Morgen heb ik via Microsoft Teams een Vooroverleg Ondersteuningsteam (VOT). Dan ga ik weer in gesprek met deze mensen en bespreken we dingen als: wat doen we met kinderen die heel de dag alleen thuis zijn? Of kinderen die helemaal niets doen, laten we die dan toch maar naar school komen? We bespreken hoe het nu gaat en hoe we de komende tijd verder gaan.

Al die berichten in de media over scholen waarvan zoveel kinderen zoek zijn, dat gaat ons niet gebeuren. Wij blijven er achteraan zitten, sporen gezinnen op. Ik denk dat we bij Loep de aandacht voor zorggezinnen goed voor elkaar hebben.”