Terug naar overzicht

Kenniskring ’t Jonge Kind’

Pippi Langkous zei ooit: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Nieuwsgierig, emotioneel vrij en vol zelfvertrouwen, de basis van elke kleuter.

Vanuit deze basis maken wij ons lesaanbod, we kijken naar de belevingswereld van het kind en proberen daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. We maken een aanbod met veel spel, voorlezen, zingen, bewegen, creativiteit en verschillende hoeken. Klinkt simpel als je alleen naar de vraag van het kind kijkt, deze vraagt namelijk alleen maar: leer mij de wereld ontdekken!

We hebben alleen ook nog een vraag van de andere kant, laten we zeggen “de bovenkant”. Die vraag is niet zo simpel, maar heeft te maken met groepsplannen, directe instructiemodel, handelingsplannen, zorgplannen, observaties, coöperatieve werkvormen, toetsen, registraties, opbrengsten, protocollen, etc…

Omdat veel van deze zaken vaak zijn bedacht voor de groepen 3 t/m 8, moeten wij (creatief als we zijn) daar onze eigen draai aan geven. Met als gevolg dat we heel veel tijd kwijt zijn aan het verzinnen van oplossingen en het uitvoeren ervan met bijbehorende administratie, en dit gaat ten koste van het voorbereiden van nieuwe, spannende, uitdagende lessen en hoeken.

Tijd om krachten van de kleuterleerkrachten te bundelen! Dit willen we doen door elkaar een aantal keer per jaar te ontmoeten en te leren van en met elkaar om zo tot nog beter onderwijs te komen.

Wij hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het wel kunnen!!

Patrick Heuchemer ( Leerkracht groep 1/ 2 , OBS De Taaltuin)

Eline Stijger (Leerkracht groep 1/ 2 , OBS Het Startblok)